Helsingborgs frivilliga samhällsarbetare

Helsingborgs frivilliga samhällsarbetare är en politiskt oberoende intresseförening för gode män, förvaltare, förmyndare och övriga samhällsarbetare med lagreglerade frivilliguppdrag.


Föreningens uppgift är att hjälpa medlemmarna i deras arbeten genom:

  • att anordna föredrag och informationsträffar med representanter från olika intressesfärer såsom myndigheter, institutioner, vårdpersonal, kuratorer, patientföreningar etc.
  • att utgöra forum för diskussioner och utbyten av erfarenheter medlemmar emellan.
  • att knyta kontakt mellan medlemmar och olika myndigheter.
  • att i övrigt även bevaka medlemmarnas intressen till exempel beträffande arvoden och försäkringar.

Medlemsavgiften är 300 kronor per år. I medlemsavgiften ingår via RFS en olycksfalls- och krisförsäkring samt en ansvarsförsäkring (rättsskydd och förmögenhetsskada). Läs mer om försäkringarna här.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Du som är ny god man eller förvaltare, kontakta gärna någon av oss i styrelsen. Vi kanske kan hjälpa dig om du har frågor.