Helsingborgs frivilliga samhällsarbetare

Helsingborgs frivilliga samhällsarbetare är en politiskt oberoende intresseförening för gode män, förvaltare, förmyndare och övriga samhällsarbetare med lagreglerade frivilliguppdrag.


Föreningens uppgift är att hjälpa medlemmarna i deras arbeten genom:

  • att anordna föredrag och informationsträffar med representanter från olika intressesfärer såsom myndigheter, institutioner, vårdpersonal, kuratorer, patientföreningar etc.
  • att utgöra forum för diskussioner och utbyten av erfarenheter medlemmar emellan.
  • att knyta kontakt mellan medlemmar och olika myndigheter.
  • att i övrigt även bevaka medlemmarnas intressen till exempel beträffande arvoden och försäkringar.

Medlemsavgiften för 2023 är 100:-. I medlemsavgiften ingår olycksfalls- och krisförsäkring.

Vi rekommenderar att du som är god man eller förvaltare lägger till RFS ansvarsförsäkring (rättsskydd och förmögenhetsskada) till en kostnad av 205:-/år. Läs mer om försäkringarna här.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Du som är ny god man eller förvaltare, kontakta gärna någon av oss i styrelsen. Vi kanske kan hjälpa dig om du har frågor.