Välkommen att kontakta oss!

Styrelse

Ordförande: Josefin Forsberg, Strövelstorp, 0733-94 63 76, josefin.forsberg@nsfs.se eller ordforande@snfs.se

Vice ordförande: Per Rosengren, Ängelholm, 0793-39 57 90, per.rosengren@nsfs.se eller vice.ordforande@nsfs.se

Sekreterare: Göran Sarvell, Helsingborg, 0737-55 39 62, goran.sarvell@nsfs.se eller sekreterare@nsfs.se

Kassör: Anders Gustafsson, Bjuv, 0706-14 12 11, anders.gustafsson@nsfs.se eller kassor@nsfs.se

Medlems- & IT-ansvarig: Eva Swahn, Strövelstorp, 0703-69 01 25, eva.swahn@nsfs.se eller webbansvarig@nsfs.se

Ledamot: Göran Frank, Strövelstorp, 0731-61 19 33, goran.frank@nsfs.se

Ledamot: Olov Stråmark, Landskrona, 0706-88 86 10, olov.stramark@nsfs.se

Adjungerad sakkunnig: Dick Svensson, Vejbystrand, 0706-20 29 50, dick.svensson@nsfs.se

Sammankallande i valberedningen: Dick Svensson, Ängelholm, 0706-20 29 50, dick.svensson@nsfs.se eller  valberedningen@nsfs.se

Sammankallande revisor: Gunnar Johansson, Ängelholm, 0431-220 38 eller 0703-16 46 61, gunnar.johansson@nsfs.se eller revisorn@nsfs.se

Det går också att nå oss via vår Facebooksida.