Söderåsens frivilliga samhällsarbetare

Bli medlem i vår förening!

Förening är verksam i Bjuv, Klippan, Åstorp, Örkelljunga och Perstorp.
Vi sänder med inbetalningskort till bankgiro 683-6761. Vår medlemsavgift är 300 kronor och då ingår en kris- och olycksfallsförsäkring via Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Som du säkert vet gäller inte din hemförsäkring om du blir skadad i samband med besök hos huvudman. Vidare ingår rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring. Se mer under medlemsinformation.

Försäkringsvillkor

Se mer under medlemsinformation.

Det här vill vi:

  • Bevaka att planerade vårdinsatser och beviljat bistånd verkställs.
  • Förändra och förbättra ställföreträdarnas villkor.
  • Utveckla nätverk, säkerhet och försäkringsskydd.
  • Genomföra utbildningsinsatser för att höja kunskaper och kompetens.
  • Ju kunnigare ställföreträdare, desto bättre hjälp och bistånd till huvudmannen.
  • Genom kontinuerlig och konstruktiv dialog samverka med beslutandekommunala organ och berörda parter i själva verksamheten.