Söderåsens frivilliga samhällsarbetare

Välkommen till vår förening!

Förening är verksam i Bjuv, Klippan, Åstorp, Örkelljunga och Perstorp.
Som du säkert vet gäller inte din hemförsäkring om du blir skadad i samband med besök hos huvudman. Vidare ingår rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring, RFS så kallade ansvarsförsäkring.

Det här vill vi:
  • Bevaka att planerade vårdinsatser och beviljat bistånd verkställs.
  • Förändra och förbättra ställföreträdarnas villkor.
  • Utveckla nätverk, säkerhet och försäkringsskydd.
  • Genomföra utbildningsinsatser för att höja kunskaper och kompetens.
  • Ju kunnigare ställföreträdare, desto bättre hjälp och bistånd till huvudmannen.
  • Genom kontinuerlig och konstruktiv dialog samverka med beslutande kommunala organ och berörda parter i själva verksamheten.