Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare

Norra Älvsborgs frivilliga samhällsarbetare (NÄFFS) verkar för ett samhälle där alla vid behov har rätt till stöd och råd. I grunden handlar detta om ett erkännande av alla människors lika rätt.


NÄFFS viktigaste uppgift är att stödja våra medlemmar i sina uppdrag. Vi försöker på olika sätt ge medlemmarna möjlighet att träffas och på så sätt få utbildning och kunna utbyta erfarenheter.

Du har en viktig uppgift som frivillig samhällsarbetare – att vara en medmänniska till stöd för andra. Men ibland är det svårt, tungt och ensamt att utföra sitt uppdrag. Att få träffa andra och utbyta erfarenheter, få nya impulser, är något som alla frivilliga samhällsarbetare ibland känner behov av.

Vi är religiöst och politiskt obundna.

Vår verksamhet

 • Stötta medlemmarna i deras uppdrag
 • Skapa tillfällen till erfarenhetsutbyte
 • Informerar och skapar opinon kring behovet av stöd till utsatta människor i samhället
 • Tillvaratar intresse hos de som vill engagera sig

Våra uppdrag

 • Kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt Socialtjänstlagen
 • Kontaktpersoner och stödfamiljer enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
 • Stödpersoner enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård och Lagen om psykiatrisk tvångsvård
 • Lekmannaövervakare inom Kriminalvården
 • Häktes- och anstaltsbesökare inom Kriminalvården
 • Besöks- och kontaktpersonsverksamhet inom SiS särskilda ungdomshem

Vår förening erbjuder bland annat

 • Utbildning, studiecirklar
 • Studiebesök
 • Studieresor
 • Föreläsningar
 • Organiserade erfarenhetsutbyten

Besöksgrupp häkte

Näffs har en besöksgrupp, som varje tisdag och lördag ideellt besöker häktet i Uddevalla.

Avsikten med besöken är att erbjuda intagna en möjlighet att, för en stund, bryta isoleringen och skapa omväxling samt träffa en person, som bara är en medmänniska, inte en myndighetsperson.

Vi fikar tillsammans och pratar en stund. Det är den intagnes behov och intressen som står i centrum vid mötet. Vi har förstås tystnadsplikt.

Försäkring och nyhetsbrev

Föreningen är medlem i RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, vilket ger dig en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs samt till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. Läs mer på RFS hemsida här.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän i dina uppdrag.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Tycker du det låter intressant?

Kontakta gärna någon ur styrelsen för mera information om de olika aktiviteter.