Välkommen till Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare (ÖSFS)

Vår verksamhet

Vi är en ideell förening som vänder sig till alla som engagerar sig som god man eller förvaltare, lekmannaövervakare, kontaktperson/kontaktfamilj/
stödfamilj, särskild förordnad vårdnadshavare, stödperson samt besökare på häkte och anstalt. Vi är verksamma inom Skaraborg.

Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd i deras uppdrag, kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte. I längden ger det bättre kvalitet i insatserna för dem som är i behov av stöd från en frivilligarbetare. Vi arbetar också för att informera enskilda personer, organisationer och myndigheter om våra medlemmars uppdrag och för att verka opinionsbildande lokalt.

Föreningen erbjuder bland annat:

  • Utbildning, studiecirklar på Vuxenskolan
  • Studiebesök
  • Föreläsningar i olika ämnen
  • Erfarenhetsutbyte

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS

Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare är medlem i RFS, vilket ger dig en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs samt till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. Läs mer på RFS hemsida här.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

För mer information, kontakta någon i styrelsen, se sidan ”Kontakta oss”.

Vi bedriver två studiecirklar, en startar 09:45 och den andra 18:00.
Anmäl er gärna till någon av dessa två cirklar. Kvällscirkeln till Bert-Ola Karlsson, bert-ola.k@tele2.se eller 076-7133373, förmiddagscirkeln till Ulf Johansson, ulf.nilla@telia.com eller 070-5173561.
Se vidare på kalender.