Kontakta oss

Du är alltid välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen.
Vi försöker återkoppla så fort vi har möjlighet.

STYRELSEN
Ordförande	Bert-Ola Karlsson	bert-ola.k@tele2.se
Vice ordförande	Tommy Hoff		tommy_hoff@yahoo.se
Kassör		Tommy Tingvall		tommy.tingvall@telia.com
Sekreterare	Ulf Johansson		ulf.nilla@telia.com
Ledamot		Lars Lundberg		farjestad2@gmail.com
Ledamot		Margaretha Ohlin	Margaretha@ohlin.eu
Ledamot		Olle Wendt		owen1spf@gmail.com

 

MAIL
Använd gärna vår föreningsmail:  skbg.godman@gmail.com
Där kan du framföra alla ärenden och vi behandlar dem så fort vi har möjlighet.

FACEBOOK-GRUPP
Vi har startat en Facebook-grupp som är ett forum för våra medlemmar. Gå in på FB och sök upp oss på grupper och skriv:  SGF

STUDIECIRKEL – DATAREDOVISNING
Hösten 2019 fortsätter vår uppskattade studiecirkel i dataredovisning för gode män och förvaltare. Kontakta Tommy Hoff eller Tommy Tingvall, se styrelseuppgifter här ovan.

STUDIECIRKEL – TRÄFFPUNKT
Vår nya studiecirkel TRÄFFPUNKT fortsätter den 30/9 2019 och den är en fortsättning på de bägge tidigare studiecirklarna som vi bedrev på dagtid respektive kvällstid. Ingen anmälan behövs. Ev. frågor besvaras av Olle Wendt, se styrelseuppgifter här ovan.

Studiecirklarna bedrivs i Vuxenskolans lokaler på Rådmansgatan 24 i Skövde.