Studiecirkel TRÄFFPUNKT

30 januari, 2019

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan genomför vi en studiecirkel i allmänna frågor som berör våra uppdrag som god man och förvaltare.

Det är ni medlemmar som sätter agendan. Vi tar upp de frågor ni vill att vi ska behandla. Som expertpanel har vi blivit lovade att någon/några från ÖIS ska medverka vid dessa sammankomster. Eventuellt kommer vi att anlita extern föreläsare. Du behöver inte anmäla dej. Vi är i den stora salen – alla får plats.

Studiecirkeln är kostnadsfri. Vuxenskolan ligger på Rådmansgatan 24, Skövde.
Studieledare: Olle Wendt,  mailadress: owen1spf@gmail.com


Besök från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS

17 oktober, 2018

Föreningens vintermöte den 20 februari 2018 hade besök av Gunilla Sundblad från riksförbundet i Stockholm.

Gunilla höll ett mycket intressant föredrag om förbundets historia, dess nuvarande verksamhet och vilka utmaningar som finns i framtiden. Sammanfattningsvis kan nämnas att förbundet bildades 1968 i Södertälje. Gode män och förvaltare kom in i bilden i slutet på 1980-talet och då bytte förbundet namn till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, året var 1989.

RFS har idag cirka 60 lokalföreningar, varav vi är en av dessa. Förbundets viktigaste uppgift är att stödja föreningarna, ta fram utbildningsmaterial, sprida kunskap och utöva opinionsbildning.
RFS utgör en remissinstans för lagstiftande myndigheter. En av utmaningarna för framtiden är att bedriva utveckling av arbetet med lagreglerade frivilliguppdrag.

Gunilla tackades med en stor applåd från medlemmarna. Vi påmindes om möjligheten att via www.rfs.se gå in och läsa i förbundets godmansforum. Där kan man hitta svar på de flesta förekommande problemställningar inom våra uppdrag. samt även  via www.facebook.com/riksfs


Minnesanteckning årsmöte 2018

17 oktober, 2018

Föreningen hade sitt 15:e årsmöte i ett härligt försommarväder i Skövdes stadshus 8 maj.

På dagordningen stod bl.a. val av ny ordförande och det blev Bert-Ola Karlsson. Övriga ordinarie styrelseledamöter blev: Tommy Hoff, Ulf Johansson, Lars Lundberg, Margaretha Ohlin, Tommy Tingvall och Olle Wendt. Övriga förtroendevalda hittar ni under ”Kontakta oss”.

På dagordningen stod även frågan om utbildning och mentorskap och hur ÖIS samverkar med vår förening i dessa frågor. Här blev det livlig debatt. Så fort vi får till stånd mötet med ÖIS som vi sedan länge begärt, får vi återkomma i ärendet.

Som gästföreläsare var Socialpsykiatrin inom Skövde kommun inbjudna. De gav en intressant redogörelse för deras nya arbetsmetod för sina brukare. Det är den s.k. Lysekils-modellen som nu funnits i 8 år. Den utgår från brukarens förutsättningar för anpassning till någon form av arbete, sysselsättning eller utbildning. Brukarnas ålder kan variera mellan 18-65 år, men är företrädesvis i det yngre skiktet.