Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Vår verksamhet

  • Stöder medlemmarna i deras uppdrag
  • Skapar tillfällen till erfarenhetsutbyte
  • Informerar och skapar opinon kring behovet av stöd till utsatta människor i samhället
  • Tillvaratar intresse hos de som vill engagera sig

Vi organiserar

  • Övervakare inom kriminalvården
  • Kontaktpersoner inom socialtjänsten
  • Stödpersoner inom omsorg och psykiatrin
  • Gode män och förvaltare
  • Häktesbesök inom kriminalvården

Medlemskap/stödmedlem

Bli medlem i vår förening genom att betala in 100 kronor per år till plusgiro 708572-3 och märk inbetalningen med namn och adress samt eventuellt e-postadress. Du kan också göra en intresseanmälan via vårt formulär Bli medlem.

Försäkring och nyhetsbrev

Föreningen är medlem i RFS, vilket ger dig en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs samt till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. Läs mer på RFS hemsida här.

Läs mer om försäkringarna på riksförbundets sida om försäkringar.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Föreningsinformation

Information om kommande aktiviteter publiceras i första hand här på vår webbsida. Se mer i vår kalender.

Om du som medlem i vår förening har en aktuell e-postadress så skicka den gärna till adressen skaraborgsfs@hotmail.com så kan vi påminna dig när något är på gång.