Kontakta oss

Berit Johansson
Telefon: 0761-141806 (säkrast kvällstid)
E-post: skaraborgsfs@hotmail.com
Hemsida: www.rfs.se/skaraborgsfs
Medlemsavgift: 100 kronor per år
Postgiro: 70 85 72-3