Om RFS

Om RFS

Volontäruppdrag: Juridisk rådgivning för gode män

Vill du göra en insats för engagerade medborgare i civilsamhället?

Vi på Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) söker volontärjurister som vill hjälpa oss att besvara frågor från våra medlemmar som är gode män, förvaltare, gode män till ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare.

 

Våra medlemmar är lekmän och saknar ofta juridiska kunskaper och känner sig ofta ensamma i sitt uppdrag. De lagar som reglerar uppdragen är föräldrabalken, lag om god man för ensamkommande barn och socialtjänstlagen. Ofta berör frågorna även LSS, arvskiften, fastighetsförsäljningar, skadestånd, överklaganden av beslut eller hur medlemmen kan bevaka sin huvudmans intressen på bästa sätt vid interaktion med andra aktörer som överförmyndare, socialtjänst och andra myndigheter. Frågorna kan därför variera mellan grundläggande frågor till mer avancerat.

Din roll:

Du är jurist, gärna med erfarenhet inom de aktuella lagområdena. Du är intresserad av att hjälpa våra medlemmar genom att bidra med din kunskap på ideell basis (ekonomisk ersättning utgår inte).

Omfattning

Omfattning på volontäruppdraget kan variera, men i genomsnitt två frågor per vecka. Vi har gärna en dialog kring hur din situation ser ut.

Våra medlemmar mejlar sina frågor till oss och juristvolontärerna har ett rullande schema gällande ansvar för att svara på dessa. Svar på de frågor som sänds till volontärjuristen förväntas inkomma senast sju arbetsdagar efter att de sänts till volontärjuristen. Vi bedömer att man bör avsätta 2-3 timmar per ansvarsvecka för att besvara de inkomna frågorna. I utbyte får du ett stimulerande och meriterande uppdrag!

Kontakt

Skicka din anmälan till Elin Molander: Elin.molander@rfs.se

Om oss

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som varit verksam sedan 1968. Våra ca 60 lokalföreningar organiserar medlemmar med lagreglerade frivilliguppdrag som kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL, kontaktpersoner och stödfamiljer enligt LSS, stödpersoner enligt de psykiatriska tvångslagarna LPT och LRV, gode män och förvaltare enligt föräldrabalken, biträdande övervakare, förtroendemän samt besökare på häkten och anstalter. Läs mer www.rfs.se.