Om RFS

Om RFS

Riksförbundet firar 50 år!

År 2018 är Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares jubileumsår. Förbundets grundades 4 maj 1968 och fyller därmed 50 i år!


Födelsedagen 4 maj firar vi med mingel med gäster från myndigheter, departement och samarbetsorganisationer. I samband med det presenteras RFS jubileumsskrift som både ger en historisk tillbakablick och är framåtsyftande.

Firandet fortsätter under förbundets jubileumskonferens och årsmöte 5-6 maj i Stockholm tillsammans med alla föreningsrepresentanter. Det är även möjligt för föreningar som under året vill uppmärksamma förbundets 50-års firande att beställa material.

Under året kommer vi lyfta fram ett axplock av det som förbundet åstadkommit. Mer fakta kring förbundets historik och intervjuer med utvalda röster kommer att presenteras på webbplats, nyhetsbrev och i jubileumsskrift. Vi blickar också framåt på kommande 50 år av frivilligt samhällsarbete.

Läs mer om RFS historik här