RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Två kvinnor i ett samtal

Besökare på häkten och anstalter

Många av våra medlemmar är besökare på häkten och anstalter. De ingår i grupper som regelbundet besöker intagna och samtalar över en kopp kaffe. Besöken sker kanske varje, varannan eller var tredje vecka enligt överenskommelse med personalen på häktet eller anstalten.

Den som är intagen på häkte eller anstalt blir lätt isolerad från världen utanför. Många får aldrig besök. Det kan skapa nedstämdhet och leda till isolering.

Besöksgrupperna bidrar till att bryta isoleringen genom att ge intagna möjlighet att träffa vanliga människor som inte är myndighetspersoner. Besökarna kan ge nya intryck och inspirera, visa på alternativ till kriminalitet och missbruk och fungera som en länk mellan samhället och häktet eller anstalten. Besökarna har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om de personer de träffar i uppdraget.

RFS genomför utbildning för nya besöksgrupper och arrangerar en årlig konferens för besökare. Det är också möjligt att via RFS utbilda sig till cirkelledare av studiecirkeln Bättre framtid. Varje besöksgrupp utser en besöksgruppsansvarig som ser till att rutinerna följs och introducerar nya besökare. 

Vill du bli besökare?

Om du vill bli besökare på häkte eller anstalt vänder du dig till en lokal RFS-förening som har besöksgruppsverksamhet. Om det inte finns en sådan verksamhet är det möjligt för lokalföreningen att få stöd från RFS kriminalvårdsombudsman för att starta upp en ny verksamhet. Här hittar du närmsta lokalförening

Kontaktuppgifter till RFS kansli

Ladda ner info-blad om att bli besökare (pdf)