Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Besökare på häkten och anstalter

Flera av RFS föreningar har besöksgrupper på häkten och anstalter inom Kriminalvården. Grupperna besöker regelbundet häkten och anstalter för att samtala med intagna och bidra till att bryta isoleringen.


Besökarnas roll

Syftet med besöksgrupper är att bidra till att bryta isoleringen genom att ge intagna möjlighet att träffa människor som inte är myndighetspersoner. Den som är intagen på häkte eller anstalt blir lätt isolerad från världen utanför. Många får aldrig besök. Det kan skapa nedstämdhet och leda till isolering.

Besökarna kan ge nya intryck och inspirera, visa på alternativ till kriminalitet och missbruk och fungera som en länk mellan samhället och häktet eller anstalten. Besökarna har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om de personer de träffar i uppdraget. Många besökare har tidigare erfarenhet av att vara lekmannaövervakare.

Att bli besökare är inget lagreglerat frivilliguppdrag, vilket innebär att arvode inte utgår. Däremot kan föreningen som bedriver besöksverksamheten ansöka om besöksmedel för omkostnader. Det är Kriminalvården som avsätter medel för besöksverksamhet, men ansökan görs via RFS i början av varje år.

Via medlemskap i en lokalförening inom RFS får besökaren olycksfalls- och krisförsäkring som gäller för uppdraget.