Kunskapsbank

Kunskapsbank

Arvode

Vad är ett vanligt arvode och kostnadsersättning för godmans- och förvaltaruppdrag? Denna text ger svar på denna och andra frågor kring arvode.


Detta dokument handlar om arvode till god man och förvaltare som förordnats enligt föräldrabalken. Texten har tagits fram av Linda Fröström, ombudsman för gode män och förvaltare, tillsammans med Agneta Zedell, förbundsordförande.

Ladda ner dokumentet som pdf