Om RFS

Om RFS

Arvsfonden beviljar nytt projekt

Arvsfonden har beviljat RFS medel för projektet Min rätt – Din roll. Ett projekt som ska rikta sig till ensamkommande barn, deras gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare och andra aktörer kring barnet.


Arvsfonden uppmärksammar i ett pressmeddelande RFS nya projekt, bland annat.

“Min rätt – Din roll är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn och unga”, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson i pressmeddelandet.

Läs mer på Arvsfondens hemsida