Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Om att vara cirkelledare!

RFS utbildar cirkelledare. Studiecirklar är en form för att lära sig mer – av ett studiematerial och av varandra. Cirkelledarens roll är framförallt att organisera de gemensamma studierna.


I dagsläget utbildar RFS cirkelledare i studiecirkeln Bättre framtid och Vardagsekonomi. Det är två cirklar som båda riktar sig till intagna på häkte och anstalt. Det finns även ett studiematerial om alla de lagreglerade frivilliguppdragen, som kan användas för en studiecirkel som tar upp alla uppdrag eller vid en enstaka kurs i ett specifikt ämne.

Här finns mer utbildningsmaterial från RFS. Vid efterfrågan kan nya cirklar utvecklas och befintliga anpassas för olika områden.

Om studiecirklar

I en studiecirkel kan människor med ett gemensamt intresse träffas för att lära sig mera – av varandra, av studiematerialet och av eventuella övriga medverkande. Cirkelledarens roll är inte densamma som en lärares. Det är naturligtvis bra om ledaren är ämneskunnig, men det är inte nödvändigt. Ämneskunskapen kan hämtas från studiematerialet, av en deltagare som är kunnig inom området och förberett sig eller från en inbjuden fackman. Cirkelledarens främsta uppgift är att organisera de gemensamma studierna.

Samarbete med studieförbund

RFS har ett samarbetsavtal med studieförbundet ABF. Det innebär bland annat att ABF kan hjälpa oss med våra studiecirklar. Om du tar kontakt med ABF på lokal nivå så kan de hjälpa er att organisera studiecirkeln och så kan de berätta vad som gäller, om det till exempel finns några lokala regler att tänka på. ABF ordnar också utbildningar för cirkelledare över hela landet.

Vissa föreningen har upparbetade samarbeten med andra studieförbund och det är fritt för föreningen att välja annat studieförbund.

Vid frågor kontakta studieansvarig Thomas Karlsson