Om RFS

Om RFS

Rollkolls informationsmaterial

Beställ Rollkolls informationsmaterial.


Rollkoll – vad gör en god man och förvaltare riktar sig till dig som har eller funderar på att ansöka om god man eller förvaltare. Materialet tar upp frågor som hur man ansöker om en god man eller förvaltare. Vilken hjälp en god man och förvaltare kan ge. Vad skillnaden är mellan god man och förvaltare är och vad det kan kosta. Materialet beskriver också vad en god man och förvaltare inte ska hjälpa till med och vem du då skulle kunna be om hjälp.
Nu finns det nytryckta ex av blå Rollkoll (2021). Beställ via formuläret nedan.

Lyssna på ljudfilen här

Ladda ned PDF här

Rollkoll – ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer riktar sig till den som har uppdrag som god man eller förvaltare, anhörig till den som får hjälp av en god man/förvaltare, kontaktpersoner enligt SoL och LSS, personliga assistenter, och boendepersonal. Materialet beskriver de olika aktörernas uppdrag och arbetsuppgifter och ger en generell översikt om vem som ska hjälpa till med vad.

Lyssna på ljudfilen här

Ladda ner pdf här

Beställ

Fyll i formuläret nedan för att beställa Rollkoll. Materialet kan beställas för en kostnad om 25 kronor/skrift, administrationsavgift om 20 kronor, plus portokostnad. Minsta beställning är 10 ex. Endast beställningar enligt följande 10, 15, 20, 25 och så vidare.

Endast myndigheter och andra aktörer kan beställa materialet. RFS lokalföreningar som önskar beställa materialet kontaktar RFS kansli. Privatpersoner som vill ta del av materialet uppmanas att kontakta sin myndighet.

Önskas E-faktura eller separat fakturaadress mejla den till info@rfs.se.

Beställ Rollkoll


Om du har frågor, mejla till info@rfs.se eller ring 08-556 068 30.