Om RFS

Om RFS

Tidslinje RFS historik

Här finns viktiga årtal i RFS historik samlade.


 • I slutet av 1950-talet bildar lekmannaövervakare föreningar. Karlskrona övervakarförening, som bedöms vara landets äldsta, bildas 1957.
 • 4 maj 1968 – första kongressen i Södertälje, Övervakarnas riksförbund bildas.
 • 1970 – de första stadgarna för förbundet antas.
 • 1972 – förbundets första tidning Övervakaren ges ut.
 • 1974 – förbundets första studiematerial ”Övervakare – en lekman i samhällsarbetet”. Förbundets första kansli på Långholmen etableras.
 • 1975 – första besöksgrupperna
 • 1981 – förbundet byter namn till Övervakares och kontaktpersoners riksförbund. Uppdragen kontaktperson och kontaktfamilj tillkommer.
 • 1989 – förbundet byter namn till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS.
 • 1996 – den första stödpersons- samt godmansföreningen upptas i förbundet.
 • 1997 – etiska riktlinjer om frivilligt samhällsarbete antas.
 • 1999 – första gemensamma studiematerialet för frivilliga samhällsarbetare.
 • 2001 – ungdomshem tillkommer som verksamhetsområde
 • 2002 – de första visionsrummen etableras inom ramen för projektet Bättre frigivning
 • 2006 – studiecirkeln Bättre framtid prövas för första gången på anstalten Beateberg
 • 2007 – RFS får samordningsansvar för Visionsrummet
 • 2014 – etiska riktlinjerna skrivs om till värdegrund
 • 2018 – RFS fyller 50 år

Ladda ner pdf med historiken