Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

För dig som får eller vill få stöd av en frivillig samhällsarbetare

Här kan du som har stöd av exempelvis god man, kontaktperson, biträdande övervakare eller stödperson lära dig mer om insatserna. Du kan också läsa om hur du kan ansöka om stödet, eller hur du gör om det inte fungerar som det ska. Även för dig som är anhörig kan denna information vara till hjälp.


I menyn till vänster hittar du information om de olika frivilliguppdragen.

Här kan du läsa om att hur det går till att ansöka om att få stöd

  • Läs om att ansöka om god man/förvaltare här
  • Kontaktperson/kontaktfamilj/stödfamilj – Alla kan ansöka om en kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL) sedan bedöms behovet. Om du är berättigad till stöd enligt Lagen om stöd och service (LSS) kan du ansöka om kontaktperson enligt den lagen. Förälder/föräldrar som behöver avlastning för ett barn som berättigat stöd enligt LSS kan ansöka om stödfamilj. Förälder/föräldrar var barn av sociala skäl är i behov av att vistas i en annan familj ibland kan ansöka om kontaktfamilj. Du vänder dig till socialtjänsten i din kommun för att ansöka om dessa insatser.
  • Biträdande övervakare – Om du döms för brott och står under övervakning kan du få en lekmannaövervakare. I väntan på rättegång eller för dig som är långtidsdömd kan du få stöd av en förtroendeman. Det är Kriminalvårdens frivård som ansvarar för dessa insatser.
  • Stödperson inom tvångspsykiatrin – om du tvångsvårdas inom tvångspsykiatrin, rättspsykiatrin eller smittskyddslagen har du rätt att få en stödperson. Läkaren ska tillfråga dig om detta och vill du ha en stödperson gör vården en anmälan till patientnämnden. Du själv eller närstående kan även själv framföra önskemål om stödperson till patientnämnden i ditt landsting.

Skrifter för dig som har god man eller förvaltare

Rollkoll – för dig som har god man eller förvaltare

Min rätt – Din roll – för dig som har god man för ensamkommande barn

Om inte stödet fungerar som det ska

Om stödet från din god man, kontaktperson, lekmannaövervakare eller stödperson inte fungerar som ni bestämt vänder du dig till kommunen eller myndigheten som tillsatt uppdraget.

Läs mer om hur du framför klagomål eller byter god man

Läs mer om hur du framför klagomål eller byter god man för ensamkommande barn

Kontakta brukarorganisationer

Det finns brukarorganisationer som utifrån sina medlemmar har erfarenhet av de lagreglerade frivilliguppdragen. De kan också ge stöd och råd.

Exempel på brukarorganisationer:

FUB

Attention

Asperger- och autismförbundet

Schizofreniförbundet

Sveriges dövas riksförbund

RSMH