Jämtland-Härjedalens frivilliga samhällsarbetare

Jämtland-Härjedalens FS är en förening för frivilliga samhällsarbetare.


Föreningen är ideell sammanslutning av gode män och förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare, kontaktfamiljer, kontaktpersoner, stödpersoner, lekmannaövervakare och besökare på häkte och anstalt. Föreningen är medlem i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS.

Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd, kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte. I längden ger det bättre kvalitet i insatserna för dem som är i behov av stöd från en frivilligarbetare. Föreningen arbetar också för att informera enskilda personer, andra organisationer och myndigheter om våra medlemmars uppdrag och för att verka opinionsbildande lokalt.

Som medlem i Jämtland-Härjedalens FS har du automatiskt en olycksfalls- och krisförsäkring via RFS, när du utför uppdrag som frivillig samhällsarbetare. Du som har uppdrag som god man eller förvaltare och som är medlem i föreningen kan enskilt via föreningen teckna en ansvarsförsäkring som gäller för ren förmögenhetsskada och rättskydd. Ansvarsförsäkringen kostar 220:-/ år och gäller från 1/1 till 31/12, 2024. För att teckna ansvarsförsäkringen måste man vara medlem i föreningen. För mer information kontakta Carin Burman. Läs mer om ansvarsförsäkringen här.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Välkommen som medlem!