Om RFS

Om RFS

 

Förbundsstyrelsen

Här presenteras RFS förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen är förtroendevald och leder förbundets strategiska arbete.


Läs mer om förbundsstyrelsens arbete här.


Mimmi Agnevald Haugen

Ordförande RFS och medlem i Solna Sundbyberg övervakar- och kontaktpersonsförening
mimmi.agnevald.haugen@rfs.se

Läs en presentation av Mimmi här


Jennica Simesgården

Vice ordförande, allmän ledamot RFS och ledamot i Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare
stf.jennica@gmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Möjligheten av att få vara delaktig och samverka, även påverka för en starkare samordning av frivilliga samhällsarbetares uppdrag i vardagen. De
medmänniskor som vi stödjer idag ska känna sig trygga med att vi medlemmar ger dem en kvalitativ insats.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag hoppas kunna bidrag till vårt mål med medlemskapet, tillsammans i våra uppdrag blir vi starka när vi samverkar.


Lisbeth Karlsson

Allmän ledamot RFS och ordförande i Söderhamns frivilliga samhällsarbetare
lisbethekarlsson@gmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– RFS är den organisation som representerar alla lagreglerade frivilliguppdrag. RFS har en unik möjlighet att komma till tals med beslutsfattare och
kan vara opinionsbildare och sprida information, till exempel i massmedier, om våra olika uppdrag.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Eftersom jag arbetat som handläggare på överförmyndarnämnden ligger naturligtvis dessa frågor mig varmt om hjärtat. Det känns viktigt att
ställföreträdare och överförmyndare talar samma språk. Vi har ju ett gemensamt mål att våra huvudmän skall få en meningsfull och rättssäker tillvaro.
Av vikt är också att uppdragen även fortsättningsvis kommer att präglas av ett betydande inslag av ideellt engagemang.


Bjarne Lynbech

Allmän ledamot RFS och ordförande i Hultsfred-Vimmerby frivilliga samhällsarbetare
bjarne@energihuset.nu

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– För att kunna påverka beslutsfattare och kunna ta tillvara alla fantastiska frivilliga samhällsarbetare som tillhör vårt förbund och stödja dem
i olika frågor. De gör alla en insats som är ovärderlig i vårt samhälle.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag brinner i stort för hela RFS verksamhetsområde, då jag har haft uppdrag inom nästan alla områden och så naturligtvis den plan som RFS har
beslutat om för 2016: samarbete, rekrytering, kvalitet och finansiering.


Henrik Mörner

Ledamot med uppdragsansvar godmansområde RFS och ordförande Strängnäs frivilliga samhällsarbetare
henrik@morner.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Jag vill vara med och påverka för att få en enhetligare och jämlikare behandling av frivilliga samhällsarbetare, och jag tror att RFS är
organisationen för det. Jag vill också arbeta för att synliggöra vikten av frivilliga i samhällsarbetet.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Utvecklingen av de lagreglerade frivilliguppdragen. Lagstiftning och de arbetsprocesser som används inom myndigheterna idag är ofta förlegade
och behöver ses över för att bättre passa det samhälle vi lever i. Då är det viktigt att RFS är med och påverkar förändringar i rätt riktning.


Ola Kuremyr

Ledamot mot uppdragsansvar kriminalvårdsområdet RFS och ledamot i Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Förbundets medlemmar har frivilliguppdrag som är kopplade till livets alla skeden och många av problemen och främst lösningarna är gemensamma.
Dessutom så är förbundet en respekterad bärare av kontinuerlig dialog med myndigheter och förvaltningar på riksplanet.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag hämtar mina erfarenheter och brinner mest för frågor kopplat till Kriminalvårdens olika lekmannauppdrag.

 

Birgith Mårtenzon

Ledamot med uppdragsansvar psykiatriområdet RFS och ordförande Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare
birgith.mrtenzon7@gmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Opinionsbildning är viktigt, att ge en röst till alla som har lagreglerade frivilliguppdrag och att visa på vilket fantastiskt arbete som utförs av
frivilligarbetare. Att vara med i styrelsearbetet ser jag som vidareutveckling för mig som ordförande för en lokalförening och att sedan ha möjlighet
att förverkliga det i det lokala arbetet.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Kriminalvårdsområdet och Rättssäkerhetsprojektet där myndigheter och frivilliga samarbetar. Det är viktigt att förbättra villkoren för
frivilligarbetarna. Kontaktpersoner, kontaktfamiljer och lekmannaövervakare behöver utökat stöd och utbildning.


Elisabeth Olin

Ledamot med uppdragsansvar mot socialtjänstområdet RFS och ledamot Göteborgs frivilliga samhällsarbetare
elisabetholin55@gmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Jag anser att man är starkare som grupp. För att fatta rätt beslut behövs det olika åsikter, erfarenheter och kunskaper. Jag fick detta underbara
privilegium att vara med och påverka i RFS förbundsstyrelsen och hoppas på att mina erfarenheter kan göra nytta i dess arbete och utveckling.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Personligen brinner jag för sociala samt kriminalvårdsfrågor.


Ulf Johansson

Ersättare RFS och sekreterare Skaraborgs godman och förvaltarförening ulf.nilla@telia.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– För mig blir det en förkortad beslutsväg genom att vissa frågor kan tas upp direkt i RFS styrelse och därigenom få en snabbare spridning i de lokala
föreningarna. RFS kan också påverka olika myndigheter genom skrivelser och remissvar. Vidare att jag, som har ett förflutet inom socialtjänsten, kan
bidra med de erfarenheter jag har därifrån.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Strategisk utveckling är viktig, då RFS har möjlighet att träffa de lokala föreningarna för seminarier och utbildningar, för att kunna ge stöd till
dessa i deras arbete för medlemmarna och våra ”brukare”.