Om RFS

Om RFS

 

Förbundsstyrelsen

Här presenteras RFS förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen är förtroendevald och leder förbundets strategiska arbete.


Läs mer om förbundsstyrelsens arbete här.


Jenny Ögren

Ordförande RFS och medlem i Solna Sundbyberg övervakar- och kontaktpersonsförening
jenny.ogren@rfs.se

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– RFS medlemmar utför så många fina insatser för andra som förtjänar att uppmärksammas och uppmuntras, både inom förbundet och av beslutsfattare och myndigheter. Jag vill bidra till att sprida detta inom och utom RFS.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Samarbete. Jag har i hela mitt yrkesliv befunnit mig i gränslandet mellan offentlig och ideell sektor och vet av erfarenhet hur viktigt det är att verkligen på djupet förstå varandra i den kontext man befinner sig om samarbetet ska bli framgångsrikt och hållbart.


Bjarne Lynbech

Vice ordförande, allmän ledamot RFS och ordförande i Hultsfred-Vimmerby frivilliga samhällsarbetare
bjarne@energihuset.nu

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– För att kunna påverka beslutsfattare och kunna ta tillvara alla fantastiska frivilliga samhällsarbetare som tillhör vårt förbund och stödja dem i olika frågor. De gör alla en insats som är ovärderlig i vårt samhälle.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag brinner i stort för hela RFS verksamhetsområde, då jag har haft uppdrag inom nästan alla områden och så naturligtvis den plan som RFS har beslutat om för 2016: samarbete, rekrytering, kvalitet och finansiering.


Lisbeth Karlsson

Allmän ledamot RFS och ordförande i Söderhamns frivilliga samhällsarbetare
lisbethekarlsson@gmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– RFS är den organisation som representerar alla lagreglerade frivilliguppdrag. RFS har en unik möjlighet att komma till tals med beslutsfattare och kan vara opinionsbildare och sprida information, till exempel i massmedier, om våra olika uppdrag.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Eftersom jag arbetat som handläggare på överförmyndarnämnden ligger naturligtvis dessa frågor mig varmt om hjärtat. Det känns viktigt att ställföreträdare och överförmyndare talar samma språk. Vi har ju ett gemensamt mål att våra huvudmän skall få en meningsfull och rättssäker tillvaro. Av vikt är också att uppdragen även fortsättningsvis kommer att präglas av ett betydande inslag av ideellt engagemang.


Per Brugge

Allmän ledamot RFS och ordförande Lunds frivilliga samhällsarbetare
per.brugge@bruggefilm.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Vi har en bra dialog med politiker och tjänstemän på lokal nivå. Men många frågor måste lösas via förändrad lagstiftning. Då behövs ett riksförbund som kan påverka opinionen och lagstiftarna. Jag hoppas att jag kan bidra till det arbetet i förbundsstyrelsen.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag brinner särskilt för att få till stånd förändringar i föräldrabalken. Förändringar som gör det tydligare, enklare och mer rättssäkert att utföra våra lagreglerade uppdrag på lika villkor över hela landet och med våra huvudmäns bästa i fokus.


Jennica Simesgården

Allmän ledamot RFS och medlem i Falun frivilliga samhällsarbetare
jennica1972@hotmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Möjligheten av att få vara delaktig och samverka, även påverka för en starkare samordning av frivilliga samhällsarbetares uppdrag i vardagen. De medmänniskor som vi stödjer idag ska känna sig trygga med att vi medlemmar ger dem en kvalitativ insats.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag hoppas kunna bidrag till vårt mål med medlemskapet, tillsammans i våra uppdrag blir vi starka när vi samverkar.


Henrik Mörner

Ledamot med uppdragsansvar godmansområde RFS och ordförande Strängnäs frivilliga samhällsarbetare
henrik@morner.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Jag vill vara med och påverka för att få en enhetligare och jämlikare behandling av frivilliga samhällsarbetare, och jag tror att RFS är organisationen för det. Jag vill också arbeta för att synliggöra vikten av frivilliga i samhällsarbetet.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Utvecklingen av de lagreglerade frivilliguppdragen. Lagstiftning och de arbetsprocesser som används inom myndigheterna idag är ofta förlegade och behöver ses över för att bättre passa det samhälle vi lever i. Då är det viktigt att RFS är med och påverkar förändringar i rätt riktning.


Lisbeth Malmqvist

Ledamot mot uppdragsansvar kriminalvårdsområdet RFS och ordförande i Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare
lisbeth.malmqvist@comhem.se

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Genom RFS får jag kännedom om samtliga lagreglerade frivilliguppdrag och kan sprida kunskap härom till såväl lokal styrelse och medlemmar som massmedia. Min erfarenheter inom kriminalvårdsområdet har efterfrågats i olika sammanhang.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag brinner särskilt för kriminalvårdsområdet och är engagerad vad gäller lekmannaövervakare och besöksgrupper på häkte och anstalt.


Birgith Mårtenzon

Ledamot med uppdragsansvar psykiatriområdet RFS och ordförande Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare
birgith.mrtenzon7@gmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Opinionsbildning är viktigt, att ge en röst till alla som har lagreglerade frivilliguppdrag och att visa på vilket fantastiskt arbete som utförs av frivilligarbetare. Att vara med i styrelsearbetet ser jag som vidareutveckling för mig som ordförande för en lokalförening och att sedan ha möjlighet att förverkliga det i det lokala arbetet.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Kriminalvårdsområdet och Rättssäkerhetsprojektet där myndigheter och frivilliga samarbetar. Det är viktigt att förbättra villkoren för frivilligarbetarna. Kontaktpersoner, kontaktfamiljer och lekmannaövervakare behöver utökat stöd och utbildning.


Elisabeth Olin

Ledamot med uppdragsansvar mot socialtjänstområdet RFS och ledamot Göteborgs frivilliga samhällsarbetare
elisabetholin55@gmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

-Jag anser att man är starkare som grupp. För att fatta rätt beslut behövs det olika åsikter, erfarenheter och kunskaper. Jag fick detta underbara privilegium att vara med och påverka i RFS förbundsstyrelsen och hoppas på att mina erfarenheter kan göra nytta i dess arbete och utveckling.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Personligen brinner jag för sociala samt kriminalvårdsfrågor.


Ulf Johansson

Ersättare RFS och sekreterare Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare
ulf.nilla@telia.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– För mig blir det en förkortad beslutsväg genom att vissa frågor kan tas upp direkt i RFS styrelse och därigenom få en snabbare spridning i de lokala föreningarna. RFS kan också påverka olika myndigheter genom skrivelser och remissvar. Vidare att jag, som har ett förflutet inom socialtjänsten, kan bidra med de erfarenheter jag har därifrån.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Strategisk utveckling är viktig, då RFS har möjlighet att träffa de lokala föreningarna för seminarier och utbildningar, för att kunna ge stöd till dessa i deras arbete för medlemmarna och våra ”brukare”.


Peter Johansson

Ersättare RFS och ordförande Umeå frivilliga samhällsarbetare
peter.johansson@umeaenergi.se

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Därför att det är viktigt att kunna påverka och lyfta frågor som betyder mycket för väldigt många av våra klienter.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag brinner för kriminalvårdsområdet; det är viktigt att visa för myndigheter att vi som förbund har en viktig roll att spela när det gäller de lagreglerade frivilliguppdragen.