Om RFS

Om RFS

 

Förbundsstyrelsen

Här presenteras RFS förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen är förtroendevald och leder förbundets strategiska arbete.


Läs mer om förbundsstyrelsens arbete här.


Jennica Simesgården

Ordförande RFS och ledamot i Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare
Mejl: stf.jennica@gmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Möjligheten av att få vara delaktig och samverka, även påverka för en starkare samordning av frivilliga samhällsarbetares uppdrag i vardagen. De
medmänniskor som vi stödjer idag ska känna sig trygga med att vi medlemmar ger dem en kvalitativ insats.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag hoppas kunna bidrag till vårt mål med medlemskapet, tillsammans i våra uppdrag blir vi starka när vi samverkar.


Henrik Mörner

Vice ordförande RFS och ordförande Strängnäs frivilliga samhällsarbetare
Mejl: henrik@morner.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– RFS medlemmar utför viktiga uppdrag i samhället och ger stöd till dem som behöver det mest. Därför är det ett hedersuppdrag att genom RFS få medverka till att förbättra medlemmarnas, och därmed i förlängningen, de behövandes situation.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag tror att en modernisering av RFS med hjälp av digitalisering och ökad medlemsnytta är centralt för att RFS ska fortsätta att vara en relevant representant för våra medlemmar. För att åstadkomma detta kommer det att behövas en bredare finansiering och nya strategier. Det ser jag fram emot att medverka till – utan att tappa fokus på det som är allra viktigast: de människor som behöver våra medlemmars stöd.


Lisbeth Karlsson

Allmän ledamot RFS och ordförande i Söderhamns frivilliga samhällsarbetare
Mejl: lisbethekarlsson@gmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– RFS är den organisation som representerar alla lagreglerade frivilliguppdrag. RFS har en unik möjlighet att komma till tals med beslutsfattare och
kan vara opinionsbildare och sprida information, till exempel i massmedier, om våra olika uppdrag.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Eftersom jag arbetat som handläggare på överförmyndarnämnden ligger naturligtvis dessa frågor mig varmt om hjärtat. Det känns viktigt att
ställföreträdare och överförmyndare talar samma språk. Vi har ju ett gemensamt mål att våra huvudmän skall få en meningsfull och rättssäker tillvaro.
Av vikt är också att uppdragen även fortsättningsvis kommer att präglas av ett betydande inslag av ideellt engagemang.


Bjarne Lynbech

Allmän ledamot RFS och ordförande i Hultsfred-Vimmerby frivilliga samhällsarbetare
Mejl: bjarne@energihuset.nu

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– För att kunna påverka beslutsfattare och kunna ta tillvara alla fantastiska frivilliga samhällsarbetare som tillhör vårt förbund och stödja dem i olika frågor. De gör alla en insats som är ovärderlig i vårt samhälle.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag brinner för hela RFS verksamhetsområde, då jag genom mina 23 år inom RFS har haft uppdrag inom alla områden, vilket har gett mig en bred och stimulerande erfarenhet. Övriga punkter som är viktiga är samarbete, rekrytering, kvalitet och finansiering, så vi kan driva vårt förbund in i en säker framtid.


Ulf Johansson

Allmän ledamot och sekreterare Skaraborgs godman och förvaltarförening
Mejl: ulf.nilla@telia.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– För mig blir det en förkortad beslutsväg genom att vissa frågor kan tas upp direkt i RFS styrelse och därigenom få en snabbare spridning i de lokala
föreningarna. RFS kan också påverka olika myndigheter genom skrivelser och remissvar. Vidare att jag, som har ett förflutet inom socialtjänsten, kan
bidra med de erfarenheter jag har därifrån.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Strategisk utveckling är viktig, då RFS har möjlighet att träffa de lokala föreningarna för seminarier och utbildningar, för att kunna ge stöd till
dessa i deras arbete för medlemmarna och våra ”brukare”.


Claes-Göran Mårlind

Ledamot mot uppdragsansvar godmansområdet RFS och ordförande i Blekinge frivilliga samhällsarbetare
Mejl: claesgoran.marlind@telia.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Dagens samhälle ställer stora krav på individen och alla klarar inte detta utan, behöver hjälp för att klara sin vardag. RFS och dess medlemmar gör en stor insats i att hjälpen kommer de som behöver den tillgodo. För mig är det av största vikt att få vara med att påverka de beslut som ibland kan vara avgörande för medmänniskors liv och framtid.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?
– Eftersom jag varit god man och förvaltare de senaste 12 åren så är ju mitt största fokus på de framtida förutsättningarna för att verka som god man. Den statliga utredning som nu är igång är av största intresse.


Ola Kuremyr

Ledamot mot uppdragsansvar kriminalvårdsområdet RFS och ledamot i Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare.
Mejl: ola_kuremyr@hotmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Förbundets medlemmar har frivilliguppdrag som är kopplade till livets alla skeden och många av problemen och främst lösningarna är gemensamma.
Dessutom så är förbundet en respekterad bärare av kontinuerlig dialog med myndigheter och förvaltningar på riksplanet.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag hämtar mina erfarenheter och brinner mest för frågor kopplat till Kriminalvårdens olika lekmannauppdrag.


Birgith Mårtenzon

Ledamot med uppdragsansvar psykiatriområdet RFS och ordförande Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare
Mejl: birgith.mrtenzon7@gmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Opinionsbildning är viktigt, att ge en röst till alla som har lagreglerade frivilliguppdrag och att visa på vilket fantastiskt arbete som utförs av
frivilligarbetare. Att vara med i styrelsearbetet ser jag som vidareutveckling för mig som ordförande för en lokalförening och att sedan ha möjlighet
att förverkliga det i det lokala arbetet.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Kriminalvårdsområdet och Rättssäkerhetsprojektet där myndigheter och frivilliga samarbetar. Det är viktigt att förbättra villkoren för
frivilligarbetarna. Kontaktpersoner, kontaktfamiljer och biträdande övervakare behöver utökat stöd och utbildning.

Gunilla Wahlbom

Ledamot med uppdragansvar socialtjänstområdet RFS och sekreterare i Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

Mejl:wahlbom.gunilla@gmail.comBirgitta Larsson Printz

Ersättare RFS och ordförande i Lunds frivilliga samhällsarbetare
Mejl: birgitta_vera@hotmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Jag vill vara med om att försöka bredda föreningarna så att alla samhällsarbetare känner sig välkomna.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Viktigt att vi får gemensamma regler gällande gode män och att vi får fungerande och bra besöksverksamhet i kriminalvården.

Gunnar Broström

Ersättare RFS och ledamot i Norra Västerbottens frivilliga samhällsarbetare

Mejl: gunnar@svanheden.se