Om RFS

Om RFS

 

Förbundsstyrelsen

Här presenteras RFS förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen är förtroendevald och leder förbundets strategiska arbete.


Läs mer om förbundsstyrelsens arbete här.


Jennica Simesgården

Ordförande RFS och ledamot i Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare
Mejl: jennica.simesgarden@rfs.se

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Möjligheten av att få vara delaktig och samverka, även påverka för en starkare samordning av frivilliga samhällsarbetares uppdrag i vardagen. De
medmänniskor som vi stödjer idag ska känna sig trygga med att vi medlemmar ger dem en kvalitativ insats.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag hoppas kunna bidrag till vårt mål med medlemskapet, tillsammans i våra uppdrag blir vi starka när vi samverkar.

 

Henrik Mörner

Vice ordförande RFS och ordförande Strängnäs frivilliga samhällsarbetare
Mejl: henrik.morner@rfs.se

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– RFS medlemmar utför viktiga uppdrag i samhället och ger stöd till dem som behöver det mest. Därför är det ett hedersuppdrag att genom RFS få medverka till att förbättra medlemmarnas, och därmed i förlängningen, de behövandes situation.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag tror att en modernisering av RFS med hjälp av digitalisering och ökad medlemsnytta är centralt för att RFS ska fortsätta att vara en relevant representant för våra medlemmar. För att åstadkomma detta kommer det att behövas en bredare finansiering och nya strategier. Det ser jag fram emot att medverka till – utan att tappa fokus på det som är allra viktigast: de människor som behöver våra medlemmars stöd.


Ulf Johansson

Allmän ledamot och sekreterare Skaraborgs godman och förvaltarförening
Mejl: ulf.nilla@telia.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– För mig blir det en förkortad beslutsväg genom att vissa frågor kan tas upp direkt i RFS styrelse och därigenom få en snabbare spridning i de lokala
föreningarna. RFS kan också påverka olika myndigheter genom skrivelser och remissvar. Vidare att jag, som har ett förflutet inom socialtjänsten, kan
bidra med de erfarenheter jag har därifrån.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Strategisk utveckling är viktig, då RFS har möjlighet att träffa de lokala föreningarna för seminarier och utbildningar, för att kunna ge stöd till
dessa i deras arbete för medlemmarna och våra ”brukare”.

 

Claes-Göran Mårlind

Ledamot mot uppdragsansvar godmansområdet RFS och ordförande i Blekinge frivilliga samhällsarbetare
Mejl: claesgoran.marlind@telia.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Dagens samhälle ställer stora krav på individen och alla klarar inte detta utan, behöver hjälp för att klara sin vardag. RFS och dess medlemmar gör en stor insats i att hjälpen kommer de som behöver den tillgodo. För mig är det av största vikt att få vara med att påverka de beslut som ibland kan vara avgörande för medmänniskors liv och framtid.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?
– Eftersom jag varit god man och förvaltare de senaste 12 åren så är ju mitt största fokus på de framtida förutsättningarna för att verka som god man. Den statliga utredning som nu är igång är av största intresse.


Ola Kuremyr

Ledamot mot uppdragsansvar kriminalvårdsområdet RFS och ledamot i Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare.
Mejl: ola_kuremyr@hotmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Förbundets medlemmar har frivilliguppdrag som är kopplade till livets alla skeden och många av problemen och främst lösningarna är gemensamma.
Dessutom så är förbundet en respekterad bärare av kontinuerlig dialog med myndigheter och förvaltningar på riksplanet.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Jag hämtar mina erfarenheter och brinner mest för frågor kopplat till Kriminalvårdens olika lekmannauppdrag.


Birgith Mårtenzon

Ledamot med uppdragsansvar psykiatriområdet RFS och ordförande Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare
Mejl: birgith.mrtenzon7@gmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

– Opinionsbildning är viktigt, att ge en röst till alla som har lagreglerade frivilliguppdrag och att visa på vilket fantastiskt arbete som utförs av
frivilligarbetare. Att vara med i styrelsearbetet ser jag som vidareutveckling för mig som ordförande för en lokalförening och att sedan ha möjlighet
att förverkliga det i det lokala arbetet.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

– Kriminalvårdsområdet och Rättssäkerhetsprojektet där myndigheter och frivilliga samarbetar. Det är viktigt att förbättra villkoren för
frivilligarbetarna. Kontaktpersoner, kontaktfamiljer och biträdande övervakare behöver utökat stöd och utbildning.

 

Gunnar Broström

Allmän ledamot, Norra Västerbottens Frivilliga Samhällsarbetare
Mejl: gunnar@svanheden.se

79 år och har en bakgrund inom bland annat fackföreningsrörelsen. Började med godmanskap för ensamkommande flyktingbarn 2006. Även aktiv inom bland annat Godmanföreningen Skellefteå, som styrelseledamot, kriminalvården som biträdande övervakare och biträdande kontrollör för fotboja.

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

Jag anser det är viktigt att vara med för att kunna på verka beslutsfattarna och kunna bistå våra medlemmar med den hjälp de eventuellt behöver.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

Jag vill försöka motivera fler att bli medlemmar.  För att vi ska kunna utöva större tryck på beslutsfattare och myndigheter är det viktigt att ha engagerade medlemmar. Detta så att vi kan förbättra villkoren för de vi ska hjälpa.

Uppdrag

Biträdande övervakare, förvaltare och kontrollant av fotboja.

 

Mats Einestam

Allmän ledamot. Örebro Frivilliga Samhällsarbetare
Mejl: mats.einestam@orebro.se

Min huvudinriktning  är Kriminalvårdsområdet där jag idag har ett par BÖV-uppdrag, men jag har också med kunskap och erfarenhet inom såväl socialtjänst som det psykiatriska inriktningsområdet.

Jag är utbildad Förvaltningssocionom och jag arbetar till vardags som Örebro kommuns företrädare, socialarbetare och pedagog inom verksamheten Krami. Denna samverkansverksamhet med övriga parter Kriminalvården och Arbetsförmedlingen, arbetar för att människor med kriminell bakgrund, missbruk och psykisk ohälsa genom träning, kunskap och utbildning ges möjlighet att lämna utanförskap till förmån för delaktighet, självförsörjning, arbete och social inkludering.

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

Jag vill bidra och påverka genom mitt engagemang och med min breda erfarenhet inom ovan nämnda inriktningsområden men också organisatoriskt genom min långa erfarenhet av arbete på såväl det lokala planet med alla dess utmaningar, bl.a inom vår lokala förening ÖFS, som den nationella nivån där förbundsstyrelsen med dess viktiga uppdrag, måste vara en stark resurs!

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

Mina prioriterade områden är Kriminalvårdsområdet, socialtjänst- och psykiatriområdet.

Uppdrag

Biträdande övervakare

 

Gunilla Wahlbom

Ledamot med uppdragansvar socialtjänstområdet RFS och sekreterare i Göteborgs frivilliga samhällsarbetare
Mejl: wahlbom.gunilla@gmail.com

Redan på Socialhögskolan gick jag en kurs för att bli ungdomsövervakare. 1971 fick jag mitt första uppdrag.  I alla år sedan dess har jag haft uppdrag och arbeten inom det civila samhället.

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

En stor rikstäckande förening har tyngd i mötet med departement, myndigheter och organisationer. Lyfta medlemmarnas glädje och utmaningar till RFS. Som alltid pågår stora förändringar i samhället och då behöver vi än mer blicka in i framtiden och hur det påverkar de medmänniskor vi möter.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

Trygga samhällsarbetare med bra grund- vidareutbildning, bra stöd och veta vart personen kan vända sig om/när det “kärvar” i uppdragen.

Uppdrag

Biträdande övervakare, besökare på anstalt.

 

Stefan Rydén

Ersättare, Hallands God mans och förvaltarförening
Mejl: stefan.ville.ryden@gmail.com

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?

Att sitta i en styrelse är att kunna påverka med tankar och idéer som kan hjälpa föreningarna att gå framåt. Viktigt är att få alla våra frivilliga att känna sig säkra och kunniga med utbildning för att hänga med i framtidens utveckling, även att styrelse blir uppdaterade till den digitala världen. Tror också att det skall finnas system som alla skall arbeta med/mot, typ bokföring.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?

Något som jag ser är att vi aktivt måste jobba mer för att vi måste bli flera frivilliga på alla områden.

Uppdrag

God man

 

Ana Calin

Ersättare, Malmö Frivilliga samhällsarbetare
Mejl: ana.vincent@hotmail.com

Det känns meningsfullt för mig att kunna göra skillnad för andra, att faktiskt underlätta för människor som har utmaningar i livet.

Varför är det viktigt att vara med och påverka inom förbundsstyrelsen?  

Jag vill kunna påverka förbundsstyrelsen bland annat genom att bidra med mina idéer, planera och utveckla förbundets långsiktiga strategier.

Vilken av RFS prioriterade frågor brinner du särskilt starkt för?  

Kunna påverka beslutsfattare, synliggöra uppdragen och kunna ta tillvara alla fantastiska frivilliga samhällsarbetare som tillhör vårt förbund och stödja dem i olika frågor.   Jag kan tänka mig få ansvar för olika uppdrag och projekt.

Uppdrag

God man, biträdande övervakare och besökare på häkte/anstalt