Om RFS

Om RFS

Arkiv


Missade du RFS seminarium i Almedalen?

Nu finns seminariet som RFS och Rollkoll arrangerade i Almedalen tillsammans med NSPH:s projekt Din rätt att se på nätet. Temat är diskriminering och rollfördelning kring personer med psykisk ohälsa som får hjälp av en god man.

Missade du RFS seminarium i Almedalen?


Om enkätsvaren

En tredjedel av huvudmännen har inte fått den information de behöver för att förstå vad en god man eller förvaltare kan hjälpa dem med, visar den enkät som RFS genomfört i projektet Rollkoll under våren. Läs mer om resultaten från enkäten.

Om enkätsvaren


Rollkoll vidgar sitt fokus

Fokus för projektet Rollkoll har varit att förtydliga rollfördelningen mellan gode män och andra aktörer kring unga personer med psykiska funktionsnedsättningar. Nu vidgas perspektivet – åldersgränsen tas bort.

Rollkoll vidgar sitt fokus


Huvudmän får eget info-material i Rollkoll

Nu är det bestämt vilka fem aktörer som Rollkolls informationsmaterial ska fokusera på. Det är också klart att det blir två material – huvudmännen får ett eget.

Huvudmän får eget info-material i Rollkoll