Om RFS

Om RFS

Årsmöte

Vid RFS årsmöte väljs förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. Då fattas även beslut om verksamhetsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen, arvode till förbundets förtroendevalda, verksamhetsplan och budget för det kommande året.

RFS årsmöte 2023 kommer att hållas digitalt söndagen den 14 maj

Läs mer om förtroendeuppdragen här

Läs om att nominera kandidater här

Motionera

Alla lokalföreningar i förbundet har möjlighet att skicka in motioner till årsmötet. Genom att motionera kan föreningarna påverka och utveckla förbundets arbete.

Läs mer om att motionera här

Anmälan till årsmötet

Varje förening som är medlem i RFS kan utse två representanter (ett ombud och en ersättare) till RFS årsmöte. Ombudet har rösträtt och deltar på årsmötet. Ersättaren deltar på årsmötet om ombudet är förhindrat att delta.

Anmälan görs i formuläret nedan.

Anmälan årsmöte 2023


Datum för årsmöte 2023

1 februari Medlemsavgiften till förbundet ska vara betald

15 februari Nomineringar till förbundsstyrelsen ska vara valberedningen tillhanda.

9 mars Motioner ska vara inskickade till förbundsstyrelsen

31 mars Sista dagen för anmälan av ombud och ersättare till årsmötet

6 april Nomineringar till valberedningen ska vara inskickade till kansliet

14 april Utskick av årsmöteshandlingar till föreningar och ombud

14 maj Årsmöte (digitalt

Ladda ner protokollet från senaste årsmötet