Om RFS

Om RFS

Årsmöte

(Anmälningstiden för anmälan till RFS årsmöte 2023 har gått ut)

Sista anmälningsdatum för årsmötet är 31:a mars. Anmälningsformulär hittar du längre ned på denna sida.

Vid RFS årsmöte väljs förbundsstyrelse, revisorer, valberedning och beredningsutskott. Då fattas även beslut om verksamhetsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen, arvode till förbundets förtroendevalda, verksamhetsplan och budget för det kommande året.

RFS årsmöte 2023 kommer att hållas digitalt söndagen den 14 maj. Handlingar och underlag till deltagarna kommer skickas senast 14:e april. Årsmötet spelas ej in.

Handlingar och underlag kommer publiceras på RFS hemsida och skickas ut till samtliga ombud senast 14:e april.

Läs mer om förtroendeuppdragen här

Läs om att nominera kandidater här 
(Nomineringstiden har gått ut)

Motionera

Motionstiden för 2023 har gått ut. Alla lokalföreningar i förbundet har möjlighet att skicka in motioner till årsmötet. Genom att motionera kan föreningarna påverka och utveckla förbundets arbete.

Läs mer om att motionera här

Anmälan till årsmötet

Varje förening som är medlem i RFS kan utse två representanter (ett ombud och en ersättare) till RFS årsmöte. Ombudet har rösträtt och deltar på årsmötet. Ersättaren deltar på årsmötet om ombudet är förhindrat att delta.

Anmälan görs i formuläret nedan.

Datum för årsmöte 2023

1 februari Medlemsavgiften till förbundet ska vara betald

15 februari Nomineringar till förbundsstyrelsen ska vara valberedningen tillhanda.

9 mars Motioner ska vara inskickade till förbundsstyrelsen

31 mars Sista dagen för anmälan av ombud och ersättare till årsmötet

6 april Nomineringar till valberedningen ska vara inskickade till kansliet

14 april Utskick av årsmöteshandlingar till föreningar och ombud

14 maj Årsmöte (digitalt)
Årsmötet spelas ej in.

Ladda ner protokollet från senaste årsmötet