Om RFS

Om RFS

Årsmöte

RFS årsmöte sker vanligtvis under maj månad. I samband med årsmötet arrangeras en konferens med föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Vid RFS årsmöte väljs förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. Då fattas även beslut om verksamhetsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen, arvode till förbundets förtroendevalda, verksamhetsplan och budget för det kommande året.

Årsmötet 2021 kommer hållas den 9 maj digitalt på grund av den rådande pandemin.

Läs mer om förtroendeuppdragen här

Läs om att nominera kandidater här

Motionera

Alla lokalföreningar i förbundet har möjlighet att skicka in motioner till årsmötet. Genom att motionera kan föreningarna påverka och utveckla förbundets arbete.

Läs mer om att motionera här

Anmälan till årsmötet

Varje förening som är medlem i RFS kan sända två representanter till RFS årsmöte/konferens. Föreningen utser en av representanterna till ombud vilken får rösta vid årsmötet. Anmälan sker här.

Datum för årsmöte 2021

1 februari Medlemsavgiften till förbundet ska vara betald

8 februari Nomineringar till förbundsstyrelsen ska vara valberedningen
tillhanda.

Valberedningen har beslutat att förlänga deadline till den 26 mars, för att ge föreningarna ytterligare möjlighet att nominera kandidater.

8 mars Motioner ska vara inskickade till förbundsstyrelsen

6 april Nomineringar till valberedningen ska vara inskickade till
kansliet

8 april Utskick av årsmöteshandlingar till föreningar och ombud

8 maj Konferens

9 maj Årsmöte

Ladda ner protokollet från senaste årsmötet