Om RFS

Om RFS

Årsmöte

Vid RFS årsmöte väljs förbundsstyrelse, revisorer, valberedning och beredningsutskott. Då fattas även beslut om verksamhetsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen, arvode till förbundets förtroendevalda och förbundets treårsplan.

Datum för årsmöte 2024

1 februari Medlemsavgiften till förbundet ska vara betald.

9 mars Motioner ska vara inskickade till info@rfs.se.
Komma igång med motionerandet 

10 mars Nomineringar till förbundsstyrelsen ska vara valberedningen tillhanda. Skickas till valberedningen@rfs.se.
Läs mer om att nominera till förtroendeuppdrag

6 april Nomineringar till valberedningen ska vara inskickade till kansliet.

14 april Utskick av årsmöteshandlingar till föreningar och ombud.

9 maj Sista dagen för anmälan av ombud och ersättare till årsmötet.
Anmälningsformulär hittar du längre ned på denna sida.

14 maj ÅRSMÖTE, kl. 18.00-20.00 (digitalt)
Årsmötet spelas ej in.

 

Anmälan till årsmötet

Varje förening som är medlem i RFS kan utse två representanter (ett ombud och en ersättare) till RFS årsmöte. Ombudet har rösträtt och deltar på årsmötet. Ersättaren deltar på årsmötet om ombudet är förhindrat att delta. Anmälan görs i formuläret nedan.

Anmälan årsmöte 2024


Ladda ner protokollet från senaste årsmötet