Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Förvalta barnets tillgångar

God man ansvarar för barnets ekonomi. I det ingår att ha dialog med barnet och boendet och göra barnet delaktigt utifrån mognadsgrad.


Gode mannen har ett övergripande ansvar för barnets ekonomi. De flesta ensamkommande barn har inga eller mycket små tillgångar när de kommer till Sverige. God man ansvarar för att ansöka om dagersättning från Migrationsverket. Dagersättningen ska täcka kostnader som kläder, skor, fritidsaktiviteter och hygienartiklar. Dagersättning och bidrag som barnet beviljas förs in på ett kontokort hos ICA-banken. Den gode mannen har ansvar för hur dagersättningen används och disponerar över barnets kontokort.

Det är även den gode mannens ansvar att ansöka om ekonomiskt bistånd för barnet och särskilt bidrag för exempelvis glasögon, från Migrationsverket om det behövs. Om barnet vill köpa varor eller tjänster som inte kan göras med fickpengar ska den gode mannen ge sin tillåtelse till detta.

Den gode mannen ska även ansöka om studiebidrag för barnets räkning om barnet får uppehållstillstånd. Blir det aktuellt med eget boende innan 18-årsdagen, att hyra en lägenhet, ska den gode mannen medverka till att teckna hyreskontrakt och öppna bankkonto.

Barnet delaktigt utifrån mognad

Den gode mannen ska förvalta barnets tillgångar utifrån barnets ålder och mognad. Det innebär att den gode mannen behöver föra en kontinuerlig dialog med barnet och med boendet för att tillsammans besluta över hur mycket inflytande barnet kan ha i sin ekonomi.

Läs mer om barnets delaktighet