Om RFS

Om RFS

Projekt

En viktig del av RFS verksamhet är projektfinansierad. Inom projekten kan vi fokusera på utvecklingsbehov och ta fram konkreta förslag på verksamheter eller arbetssätt.


Projekten är vanligtvis finansierade av Allmänna arvsfonden. Projekten bygger på behov kring de lagreglerade frivilliguppdragen som RFS och medlemmarna ser i kommunerna.

Projekten drivs ofta i samarbete med en eller flera andra frivilligorganisationer. Att samarbeta med andra organisationer ger en tyngd åt resultatet och skapar bättre förutsättningar för fortlevnad efter att projektet slutar. Förbundets ambition är att kontinuerligt driva två arvsfondsfinansierade projekt, dels inom godmansområdet och dels något mer övergripande där alla uppdragen berörs.