Kunskapsbank

Kunskapsbank

Att överklaga ett myndighetsbeslut

Många ställföreträdare har hört av sig och frågat hur de ska göra och vad de ska tänka på när de vill överklaga ett beslut från en myndighet. RFS volontärjurist Alexandra utreder frågan i dokumentet nedan och tar upp formalia vid en överklagan samt ger tips på formuleringar.


Ladda ner informationen som pdf-fil

Förslag på mall för överklagan