Medlemsservice

Medlemsservice

Styrelseförteckning

En uppdaterad styrelseförteckning skickas in till kansliet senast 14 dagar efter föreningens årsmöte.


Alternativ 1) Ladda ner blanketten, skriv ut fyll i och skicka med posten.

Alternativ 2) Fyll i formuläret nedan och klicka på skicka.

Det interna nyhetsbrevet Inblick och annan information sänds till de styrelseledamöter som RFS kansli har en e-postadress till.

Styrelseförteckning

  • Meddelande till kansliet, tex om kontaktperson är annan än ordförande. Uppgifter till fler ledamöter kan lämnas här.