Välkommen till Ljungby FS


Föreningen Ljungby frivilliga samhällsarbetare vänder sig till alla som engagerar sig som lekmannaövervakare, kontaktpersoner, kontaktfamilj, stödperson, stödfamilj, god man, förvaltare.

Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd, kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte. I längden ger det bättre kvalitet i insatserna för dem som är i behov av stöd från en frivilligarbetare. Föreningen arbetar också för att informera enskilda personer, andra organisationer och myndigheter om våra medlemmars uppdrag och för att verka opinionsbildande lokalt.


Medlemskap

Information om medlemskap hittar du på sidan Bli medlem.


Kontakta oss

Våra kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakta oss.