Bli medlem

Medlemsavgiften för år 2023 är 250 kronor per kalenderår och betalas in på bankgiro 5947-7166. Uppge ditt namn, adress, telefon, mejladress och personnummer(försäkringskrav).

Medlemskap ger gratis olycksfalls- och krisförsäkring samt ansvarighetsförsäkring i uppdraget.

Om medlemsregistret

När du registrerar dig som medlem sparas personuppgifterna i lokalföreningens och Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, medlemsregister och du accepterar att dina uppgifter registreras. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. Medlemsregistret hanteras både av registeransvariga personer i respektive lokalförening samt av RFS. Läs mer om medlemsregistret.