Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

RFS lokalföreningar består av medlemmar som har lagreglerade frivilliguppdrag. Frivilliga samhällsarbetare är ett samlingsnamn för alla uppdragstagare.


Vilka lagreglerade frivilliguppdrag finns det?

De lagreglerade frivilliguppdragen är: förtroendeman, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, kontaktperson, kontaktfamilj, lekmannaövervakare, medförmyndare, särskilt förordnad förmyndare, särskilt förordnad vårdnadshavare, stödfamilj och stödperson. Inom RFS föreningar finns även häktes- och anstaltsbesökare.

Mer information om de olika uppdragen hittar du till menyn till vänster.

Drivkraft att stödja en medmänniska

Alla de lagreglerade frivilliguppdragen är ideella insatser mot ett visst arvode. Ersättning för omkostnader i samband med uppdragen betalas som regel ut av myndigheten. Även om det finns detaljer som skiljer sig åt mellan de lagreglerade frivilliguppdragen så ser RFS att det finns en gemensam kärna i uppdragen, det handlar om att stödja en medmänniska i en utsatt situation.

Var vänder jag mig för att ta uppdrag?

Frivilliguppdragen tillsätts av kommun eller myndighet. Om du är intresserad av att ta ett frivilliguppdrag vänder du dig till kommunen (socialtjänst eller överförmyndare), Kriminalvården eller patientnämnden inom landstinget.

Vill du få stöd i ditt frivilliguppdrag?

Genom att vara medlem i en lokalförening inom RFS får du stöd i ditt uppdrag, olycksfalls- och krisförsäkring samt möjlighet att påverka förutsättningarna för uppdragen. Du kan även vända dig till RFS ombudsmän för rådgivning. För gode män och förvaltare finns möjlighet att teckna ansvarsförsäkring.

Läs mer om vad medlemskap kan ge dig och bli medlem

Läs om RFS och vårt opinionsbildande arbete

Läs mer om RFS metod för ökad kvalitet i frivilliguppdragen