Kunskapsbank

Kunskapsbank

Flytta inom Sverige/Särskild postadress

I underflikarna kan du läsa om hur du som god man/förvaltare kan ändra din huvudmans folkbokföringsadress eller särskild postadress via Skatteverket. Det finns också information anmälan av ny adress för dödsbo.