Medlemsservice

Medlemsservice

För nyöppnade föreningar

Om föreningen nyligen öppnat upp för alla lagreglerade frivilliguppdrag kan upplevelsen vara att det saknas kunskap kring de nytillkomna uppdragen.

Tips för att skaffa kunskap:

  •  Informationstexter på RFS webbplats
  •  Ta del av RFS studiematerial för frivilliga samhällsarbetare
  • Bjud in myndighetsrepresentanter från respektive myndighet för att föreläsa om uppdragen.
  • Kontakta andra föreningar inom förbundet med erfarenhet av de andra frivilliguppdragen.
  •  Bjud in någon från RFS kansli.

På sikt är det bra att se till att alla frivilliguppdrag finns representerade i styrelsen. Några lokalföreningar har undergrupper för respektive uppdragsområden.

 

Om vilket stöd och innehåll i föreningen som kan locka de olika uppdragstyperna:

Föreläsare – Oavsett uppdragstyp uppstår ofta liknande frågeställningar kring uppdragen och behov av stöd och uppmuntran föreligger i alla uppdrag. Det finns därför många uppslag på föreläsare och temakvällar som kan vara intressanta och relevanta för alla frivilliga samhällsarbetare. Exempelvis går det att hålla föreläsningar gemensamt kring LSS, neuropsykiatri och frågor om samhällets stödfunktioner inom till exempel socialtjänsten och försäkringskassan.

Erfarenhetsutbyten – Även när det gäller erfarenhetsutbyten kan dessa organiseras så att de blir intressanta för alla. Se till exempel kapitel två i RFS Studiematerial för frivilliga samhällsarbetare (2016) om vardagskunskap, bemötande och makt och förhållningssätt, med förslag på diskussionsfrågor.

Specifika behov – För specifika frågor gällande de olika uppdragen kan det naturligtvis anordnas särskilda träffar/utbildningar och erfarenhetsutbyten. Få tips på föreningsaktiviteter i Föreningshjälpen.