Om RFS

Om RFS

Rollkoll

RFS har drivit projektet Rollkoll med medel från Arvsfonden mellan 2013-2016. Syftet har varit att förtydliga rollfördelningen mellan gode män/förvaltare och andra aktörer kring unga huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.


Bakgrund

Fler och fler unga med psykiska funktionsnedsättningar behöver hjälp av en god man eller en förvaltare. Många av dessa huvudmän har svårt att förstå den gode mannens roll. Det är inte ovanligt att den som ska få en god man har både felaktiga och orealistiska förväntningar på den gode mannen. Ett tydligt och lättförståeligt material kring detta har saknats.

Detta har Rollkoll gjort

Under Rollkolls första år genomfördes en kartläggning, bland annat intervjuer med fokusgrupper och utskick av enkäter. Under det andra året togs två skriftliga material fram som översattes till olika språk och finns som ljudfil. En film gjordes också. Under projektets tredje och sista år spreds informationsmaterialet och lokala aktörsmöten genomfördes.

RFS har i Rollkoll samarbetat med RFS lokalföreningar, Schizofreniförbundet, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, Riksförbundet Attention, Sveriges kommuner och landsting, flertalet kommuner med flera.

Så lever Rollkoll vidare

Rollkolls material går fortsatt att beställa och RFS ambition är att hålla materialen uppdaterade. Det är också möjligt att på egen hand genomföra lokala aktörsmöten enligt Rollkolls modell. Välkommen att kontakta RFS kansli för råd kring hur ni kan gå till väga.

Kontakta RFS kansli