Frisam Uppsala

Frisam Uppsala bildades 1963. Föreningen hade cirka 50 medlemmar vid årsskiftet 2013/14. Föreningens ändamål är att vara ett stöd för erfarenhetsutbyte för personer som har eller vill ta uppdrag från överförmyndarnämnden, socialtjänsten, psykiatrin och frivården.


Är du intresserad av att veta mer om lagreglerade frivilliguppdrag som:

  • god man/förvaltare kontaktperson/kontaktfamilj
  • lekmannaövervakare
  • häktesbesökare
  • stödperson inom psykiatrin

Försäkring och nyhetsbrev via RFS

Frisam Uppsala är medlem i RFS, vilket ger dig en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när uppdraget utförs samt till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. Läs mer på RFS hemsida här.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Verksamheter i föreningen

  • Grundkurser för frivilliga samhällsarbetare
  • Häktesgruppen besöker häktet Blanka i Uppsala.
  • En grupp nattvandrar i centrala Uppsala tillsammans med andra organisationer.
  • Medlemmarna inbjuds till medlemsmöten en gång i månaden i direkt anslutning till styrelsens sammanträden.

Välkommen att delta i vår verksamhet!

Föreningsdokument

Frisam Uppsalas föreningsfolder