Bli medlem

Så här blir du medlem

Fyll i formuläret nedan för att lämna din anmälan om medlemskap. Betala in medlemsavgiften 150 kronor/år till plusgiro: 71 72 92-7. Märk inbetalningen med ditt namn.

Via RFS får du som medlem en olycksfalls- och krisförsäkring. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring för 220 kr per år, denna avgift kan gärna betalas in i samband med din medlemsavgift.. Du behöver då fylla i de sex första siffrorna i ditt personnummer nedan.

Om medlemsregistret

När du registrerar dig som medlem sparas personuppgifterna i lokalföreningens och Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, medlemsregister och du accepterar att dina uppgifter registreras. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. Medlemsregistret hanteras både av registeransvariga personer i respektive lokalförening samt av RFS. Läs mer om medlemsregistret.

Bli medlem – Frisam Uppsala


  • Om medlemsregistret och integritetspolicy

    När du ansöker om medlemskap accepterar du våra medlemsvillkor och integritetspolicyn.