Om RFS

Om RFS

Lokalföreningar

RFS består av cirka 60 lokala föreningar från norr till söder i landet. Om du vill bli medlem vänder du dig till en av RFS lokalföreningar. Din närmaste förening hittar du till vänster i menyn (ovanför i mobilen).


I lokalföreningarna arrangeras bland annat träffar för erfarenhetsutbyte, utbildning, informationsmöten och studieresor. De lokala föreningarnas ekonomi bygger främst på medlemmarnas avgifter. Många kommuner ger stöd till föreningarnas verksamhet i form av bidrag.

Genom medlemskapet i lokalföreningen får du automatiskt möjlighet till förmåner via RFS. Läs mer om vad medlemskapet inom RFS ger här.

Varmt välkommen till oss!

Ladda ner listan med kontaktuppgifter till RFS lokalföreningar som pdf (53 kb)