Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Efterforskning av anhöriga

Röda Korset kan hjälpa ensamkommande barn som vill få hjälp att hitta föräldrar eller syskon. Det är gode mannen som ska sköta kontakten med Röda Korset.


Så länge barnet är asylsökande har Migrationsverket ansvar för att efterforska barnets anhöriga. Om barnet vill ha kontakt med sina anhöriga så ska god man stödja barnet i det, en god man kan inte själv initiera efterforskning av barnets anhöriga. Under vissa förutsättningar kan Röda Korset hjälpa barnet att efterforska anhöriga. Då sköter gode mannen kontakten med Röda Korset. Om det blir aktuellt behöver den gode mannen närvara vid besök och där kunna uppvisa legitimation och utdrag på sitt förordnande. En god man har inte behörighet att ansöka om asyl för anhöriga till barnet.

Röda Korset efterfrågar i dessa fall:

  • Kontakten har förlorats på grund av krig, konflikt, naturkatastrof eller migration
  • Personen som eftersöks finns utanför Sverige
  • Barnet har själv uttömt alla möjligheter att hitta personen och det har gått sex månader efter separationen.

Röda Korset behöver inledningsvis dessa uppgifter:

  • Fullständigt namn och ålder på barnet eller ungdomen i Sverige.
  • Vem eller vilka familjemedlemmar ska efterforskas?
  • När hade personen senast kontakt med sina anhöriga?
  • Hur och var hade personen senast kontakt med sina anhöriga?
  • På vilket sätt förlorade personen kontakten med sina anhöriga?
  • Vad har personen själv gjort för att få kontakt med sina anhöriga?

Läs mer: https://www.redcross.se/efterforskning2/efterforskning—hur-vi-jobbar/

Familjeåterförening

Röda korset kan även underlätta för separerade familjer att återförenas. Läs mer här: https://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/flyktingar-och-migranter/familjeaterforening/