Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare

Välkommen du som är frivillig samhällsarbetare i södra Dalarna!


Föreningen Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare vänder sig till alla som engagerar sig som lekmannaövervakare, kontaktperson och kontaktfamilj, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, stödperson och besökare på häkte och anstalt.

Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd, kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte. I längden ger det bättre kvalitet i insatserna för dem som är i behov av stöd från en frivilligarbetare.

Föreningen arbetar också för att informera enskilda personer, andra organisationer och myndigheter om våra medlemmars uppdrag och för att verka opinionsbildande lokalt.

Som medlem får du:

  • Information och kunskap som underlättar ditt arbete som frivillig samhällsarbetare
  • Nyhetsbrev via hemsidan och e-post  där du bl.a. bjuds till föreläsningar inom aktuella områden.
  • Inbjudan till våra träffar och utbildningar för frivilliga samhällsarbetare.
  • Möjlighet att mejla dina frågor till oss som vi besvarar efter bästa förmåga.

Försäkring, nyhetsbrev och rådgivning

Föreningen Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare är medlem i RFS, vilket ger dig som medlem en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangerars inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs och till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. Läs mer om försäkringar här

Via RFS får du som medlem RFS nyhetsbrev fyra gånger per år på mejl. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän i dina uppdrag.

Välkommen att kontakta oss!