Bli medlem i Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare
DU också


Föreningen är till för dig som har uppdrag som frivillig samhällsarbetare. Du
kan vara god man/förvaltare, biträdande övervakare, kontaktperson eller ha
något annat lagreglerat frivilligt samhällsuppdrag.

Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd, kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte. I längden ger det bättre kvalitet i insatserna för dem som är i behov av stöd från en frivilligarbetare.

Föreningen arbetar också för att informera enskilda personer, andra organisationer och myndigheter om våra medlemmars uppdrag och för att verka opinionsbildande lokalt.

Som medlem får du:

 Gemenskap och erfarenhetsutbyte med andra som har frivilliga samhällsuppdrag.
 Inbjudan till våra träffar med erfarenhetsutbyte och föreläsningar inom aktuella områden.
 Möjlighet att mejla dina frågor till oss som vi besvarar efter bästa förmåga.
 Nyhetsbrev via hemsidan och e-post.
 Olycks- och krisförsäkring.  Läs mer om försäkringar här
 Möjlighet att till låg kostnad teckna ansvarsförsäkring. Läs mer om försäkringar här

Vi är medlemmar i riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS
Genom riksförbundet har vi kontakter och erfarenhetsutbyte med
lokalföreningar i hela Sverige

Välkommen du som är frivillig samhällsarbetare i södra Dalarna!
Medlemsansökan kan göras i formuläret som finns här. Du kan också ringa
ordföranden Björn Barle på telefon 070-521 43 74 för medlemsansökan eller
frågor.