Välkommen att kontakta oss!

Styrelse

Björn Barle, ordförande
e-post: sodradalarnasfs@gmail.com
webbadress: www.rfs.se/sodra-dalarnas-fs
Telefon: 070-521 43 74

Gunilla Runström, kassör

Kjell Eriksson, sekreterare

Jennica Simesgården, ledamot

Anders Ollinen, ledamot

Bo Malmberg, ersättare

Susanne Forsström, ersättare

Revisor & Ersättare

Staffan Mark

Sergej Lessnoi

Valberedning

styrelsen

Uppdaterat april 2019