Välkommen att kontakta oss!

Styrelse

Björn Barle, ordförande
e-post: sodradalarnasfs@gmail.com
webbadress: www.rfs.se/sodra-dalarnas-fs
Telefon: 070-521 43 74

Sergei Ljessnoi, kassör

Kjell Eriksson, sekreterare

Jennica Simesgården, ledamot

Anders Ollinen, ledamot

Karin Westerlund, ersättare

Petra Holding, ersättare

Revisor & Ersättare

Staffan Mark

Ann-Marie Elf

Valberedning

styrelsen

Uppdaterat mars 2020