Dokument

Här finns dokument att ladda ner som pdf-filer.

Information om föreningen, dess syfte och ändamål samt verksamhet

SDFS information om föreningen 190129

Medlemsbrev

Ladda ner medlemsbrev 1 2019 (pdf)

Årsmötesprotokoll

Ladda ner protokoll Årsmöte 2019

Stadgar

Ladda ner föreningens stadgar (pdf)

Styrelseprotokoll 2019

Styrelseprotokoll 24 jan 2019

Styrelseprotokoll 21 feb 2019

Styrelseprotokoll 21 mars 2019

Styrelseprotokoll 17 april 2019

Styrelseprotokoll 11 Juni 2019