Välkommen till Hultsfred-Vimmerby FS

Välkommen du som är frivillig samhällsarbetare till Hultsfred-Vimmerby Frivilliga Samhällsarbetare. (FS)


Vad är och vad gör föreningen?

Föreningen är en opolitisk och obunden intresseförening som varit aktiv sedan 1972. Som namnet anger är föreningen en sammanslutning av personer med socialt intresse inom olika frivilliguppdrag ex.

  • Familjehem
  • Gode män och förvaltare.
  • Häktes och anstaltsbesökare.
  • Integration i samhället.
  • Kontaktfamiljer/stödfamiljer.
  • Kontaktpersoner.
  • Lekmannaövervakare.
  • Stödpersoner.

Föreningen arbetar också för att informera enskilda personer, andra organisationer och myndigheter om våra medlemmars uppdrag och för att verka opinionsbildande lokalt.

I medlemsavgiften ingår en olycksfalls- och krisförsäkring.

Finns extra försäkring för Gode män och förvaltare.


Tage Danielsson har skrivit:

En droppe, droppad i livets älv
har ingen kraft att flyta själv.
Det ställs ett krav på varje droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe!


Kontakta oss