Om RFS

Om RFS

Här presenteras RFS beredningsutskott. Beredningsutskottet ger förslag på nya ledamöter till valberedningen.

Beredningsutskottets uppdrag är att föreslå årsmötet kandidater till valberedningen. Beredningsutskottet utses av årsmötet för ett år framåt för att hinna ta fram kandidater till nästa årsmöte.

Lokalföreningar i RFS kan kontakta beredningsutskottet för att lämna in sina förslag på personer till valberedningen.

Inför 2023 års årsmöte är sista datum att meddela förslag till kandidater till valberedningen den 6 april

Claes-Göran Mårlind, Blekinge FS; e-post claesgoran.marlind@telia.com

Mats Einestam, Örebro FS; e-post matseinestam@yahoo.se

Tina Höstlycke, Göteborg FS; e-post before.deadline@gmail.com