Kunskapsbank

Kunskapsbank

Hot eller våld mot ställföreträdare

Tyvärr förekommer det att gode män och förvaltare försätts i situationer där de känner sig hotade av sin huvudman eller dennes anhöriga. I dessa situationer är det viktigt att en ställföreträdare skyddar sig själv och skaffar kontroll över de skade- och risksituationer som kan förekomma.


Denna text som är framtagen av RFS volontärjurist Anna är tänkt att ge stöd och råd kring vad som kan göras i sådana situationer.

Ladda ner dokumentet här (pdf)