Om RFS

Om RFS

Rollkolls första aktörsmöte

Det fanns mycket att diskutera när aktörerna kring huvudmän samlades i Uppsala för Rollkolls första lokala träff.


En eftermiddag i slutet av april träffades boendepersonal, personlig assistans, överförmyndarverksamhet, gode män, kontaktpersoner och anhöriga för att verka för bättre samverkan. Mötet i Uppsala arrangerades inom RFS arvsfondsprojekt Rollkoll, som syftar till förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

– Tanken med att träffas lokalt är att få större kunskap om varandras roller och hitta lösningar för bättre samverkan, så att huvudmannen inte ska riskera att stå utan hjälp, berättar Linda Fröström, projektledare för Rollkoll.

Under mötet fick deltagarna möjlighet att ställa frågor till varandra och diskutera lösningar för att underlätta rollfördelningen, med utgångspunkt i informationsmaterialet ” Rollkoll – ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer”. Det blev tydligt att det finns ett stort behov av kunskap om vad gode män/förvaltare ska göra, och inte göra.

– Att träffas så här var jättebra att. Jag har fått svar på många av mina frågor, till exempel om gode mannens roll, sa en boendepersonal som deltog.

Några av förslagen som deltagarna lyfte var: att skapa lista med kontaktuppgifter till varandra, diskussion i personalgrupper, att RFS lokalförening ska fungera som plattform för möten och digitalt forum. Överförmyndaren i Uppsala kunde också berätta att de till hösten planerar utbildningar om uppdragen riktade mot främst boendepersonal men att det fanns möjlighet även för andra att delta.

Till hösten planerar RFS att inom projektet Rollkoll genomföra fler liknande lokala träffar. Vilka kommuner det blir är ännu inte klart men om intresse finns är ni välkomna att höra av er till Linda Fröström, linda.frostrom@rfs.se

Läs mer om Rollkoll här

Ladda ner och beställa informationsmaterial här