Medlemsservice

Medlemsservice

“Vi har utvecklats tillsammans”

Glädjen i att möta och lyssna på andra människor är Gösta Eklunds drivkraft som god man och förvaltare.


Det var när Gösta Eklund gick i pension 2008 som han började ta uppdrag som god man. Efter att ha arbetat som lärare och kulturadministratör inom kommun och landsting föll det sig ganska naturligt för honom.
– Jag är en social person som alltid haft lätt att få god kontakt med människor. I mitt yrkesliv har jag mött många i väldigt besvärliga situationer. Jag var medveten om vilka svårigheter som finns i samhället och behovet av god man, säger Gösta.

Numera har Gösta tre uppdrag som god man och ett förvaltaruppdrag. Personerna, eller huvudmännen som de kallas, är i olika åldrar och har olika psykiatriska diagnoser. Tyngdpunkten i uppdraget som god man ligger på att hjälpa till med att sköta ekonomin. En annan viktigt uppgift är att se till att huvudmannen får de vård- eller stödinsatser av samhället som han eller hon är i behov av.

Gösta vill också lyfta fram betydelsen av den personliga relationen. Gösta beskriver hur kontakterna med huvudmännen förändrats genom åren. Från att ha varit lite tysta och reserverade relationer har de utvecklats till att bli väldigt personliga. En tidigare huvudman ville till exempel först inte släppa Gösta innanför dörren. Efter en tid började han själv ta initiativ till att gå och fika på stan.
– Vi utvecklades tillsammans. Det är en viktigt motivation till att fortsätta med de här uppdragen, att jag faktiskt får väldigt mycket tillbaka. Jag känner själv att jag växer och utvecklas som människa.

Gösta berättar målet med det uppdraget att göra sig själv överflödig som god man till slut uppnåddes. I dag klarar sig personen sig utan god man.

Uppdraget som förvaltare innebär ett större ansvar. Då ligger hela ekonomin och alla beslut i förvaltarens händer.
– För en person som tilldelats en förvaltare är det ofta svårt att överblicka sina egna möjligheter och rättigheter. Där har du som förvaltare ett ansvar att det fungerar. Som god man är du mer som en rådgivare, där huvudmannen hela tiden har det sista ordet i det du gör, förklarar Gösta.

Gösta har på nära håll sett hur svårt det kan vara för människor att klara sig i vårt allt mer komplicerade samhälle. Till exempel krävs idag tillgång till en dator, internet och OCR-koder för att kunna betala en räkning. Gösta berättar om ung man som han var god man för. Han tog fyra, fem sms-lån, köpte ett antal mobiltelefoner och bytte elbolag gång på gång. Utan att förstå konsekvenserna av sitt handlande.
– I ett sådant uppdrag handlar det om att skapa en relation som bär på det personliga planet. Att försöka förmedla kunskaper och insikter och få den andra personen att mogna.

För flera år sedan var Gösta med och startade upp Lunds godmansförening. Föreningen erbjuder erfarenhetsutbyte, informationsträffar och studiecirklar. Genom åren har ett gott samarbete med överförmyndaren vuxit fram.
– Som jag ser det är ett medlemskap i en förening nästa oersättligt om man ska kunna utvecklas i uppdraget. Det är också en mental avlastning att upptäcka att andra delar samma problem, säger Gösta.

Uppdaterad 2018-09-19