Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

För dig som arbetar inom kommun eller myndighet

Arbetar du med lagreglerade frivilliguppdrag vid frivård, patientnämnd, socialtjänst eller överförmyndare? Här kan du få tips på nya metoder i ditt arbete och information att sprida till era uppdragstagare.


Varför samarbete?

Genom att samarbeta med RFS och den lokala föreningen kan dina uppdragstagare få stöd och kunskapspåfyllning i frivilliguppdragen (vilka uppdragen är ser du i menyn till vänster). Du själv och din kommun/myndighet kan få inspiration och nya perspektiv i arbetet med att utveckla frivilliguppdragen. RFS har lång erfarenhet av arbete med frivilliga samhällsarbetare och av samarbete med kommun/myndighet. Vi har konkreta förslag på ökat stöd till de som utför insatserna, för att på så vis bidra till förbättrad kvalitet och rättssäkerhet för den som får stödet.

Vad kan uppdragstagarna få ut av medlemskap?

Genom medlemskap i en lokalförening inom RFS kan den enskilde uppdragstagaren få stöd, erfarenhetsutbyte, kunskapspåfyllning och försäkring. Läs mer om vad ett medlemskap kan ge här.

Folder om medlemskap inom RFS som du kan dela ut till dina uppdragstagare.

Hur kan samarbete med föreningen fungera?

Kontakta lokalförening på din ort eller den förening som finns närmast. Ett syfte med samarbetet kan vara att skapa dialog för att fånga upp vilka behov de frivilliga har och för att diskutera och förankra eventuella förändringar. Det kan också handla om att arrangera gemensamma utbildningar och föreläsningar. Här kan även RFS kansli finnas med som bollplank och resurs.

Om det inte finns någon förening på din ort så är det möjligt att få stöd av RFS att bilda ny förening. Läs mer om det här.

Intresserad av besöksgrupp eller studiecirkel på häkte/anstalt?

Om du arbetar vid häkte eller anstalt inom Kriminalvården och vill veta mer om besöksgruppsverksamhet eller studiecirklar, läs mer på sidan Besökare på häkten och anstalter och sidan för Studiecirklar.

Välkommen att kontakta närmsta lokalförening eller RFS kansli om du är intresserad av besöksgrupp och studiecirklar hos er.

Hur kan samarbete med RFS fungera?

RFS kansli består av sju medarbetare och vi bollar gärna idéer och diskuterar utvecklingsfrågor med dig och dina kollegor. I samarbete med er kan vi också i viss mån delta vid utbildningar och föreläsningar.

RFS har tagit fram en metod för att förbättra arbetet med de lagreglerade frivilliguppdragen. Idén handlar om att socialtjänst, frivård, patientnämnd, överförmyndare och RFS lokalförening tillsammans arbetar för att utveckla: rekrytering, kompetensstöd, uppmuntran, mål och uppföljning.

Läs mer om vår metod för samarbete och ökad kvalitet i frivilliguppdragen.

Här har vi samlat tips kring rekrytering

Dela ut material till dina uppdragstagare

RFS tar fram olika informationsskrifter som du gärna kan beställa och dela ut till uppdragstagare.

Se utbudet här, information om kostnad samt beställning