Om RFS

Om RFS

Rätt att delta – med stöd av ställföreträdare

RFS treåriga arvsfondsprojekt Rätt att delta handlar om att skapa förutsättningar för medbestämmande, delaktighet och inflytande för huvudmän.

Ställföreträdaren fyller en viktig roll i att bevaka huvudmannens rättigheter. Ofta är det en relation som varar under en längre tid och projektet vill verka för att skapa förutsättningar för att insatsen ska bygga på samarbete och delaktighet, utifrån perspektivet att göra insatsen bättre tillsammans.

Projektet ska skapa interaktiva utbildningsinsatser och aktiviteter, i form av studiecirklar, erfarenhetsutbyte i poddformat och webbutbildning, som riktar sig till såväl huvudmän som ställföreträdare. Materialet kommer att utgå från den datainsamling och kartläggning som just nu pågår, där både huvudmän och ställföreträdare har möjlighet att delge sina åsikter. Bland annat genom djupintervjuer, enkäter, workshops och referensgruppsmöten.

Här kan du läsa om vad som pågår i projektet:

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och pågår mellan 2020 och 2023.