Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Om Bättre framtid

Vill du bidra till att intagna på anstalt blir bättre förberedda inför frigivningen? Bli cirkelledare för studiecirkeln Bättre framtid!


På ett antal anstalter drivs studiecirkeln Bättre framtid av frivilligorganisationer. Studiecirkeln består av tolv träffar. RFS utbildar studiecirkelledare inom lokalföreningarna.

Studiecirkelns ämnen är:

 • Kriminalvårdens arbete och ansvar inför frigivningen
 • Familj och relationer
 • Hälsa
 • Ekonomi
 • Arbete och arbetsmarknadsutbildningar
 • Fritid
 • Studier och utbildningar
 • Bostad
 • Etik och moral
 • Kriminalitet och missbruk
 • Kultur och utvärdering

Cirkelledare och resursperson

Till varje område bjuds en resursperson in. Det kan vara handläggare från Kronofogden, socialtjänsten eller en präst. Cirkelledarna ansvarar för det praktiska kring studiecirkeln och är diskussionsledare vid träffarna. Personal från Kriminalvården finns alltid med av säkerhetsskäl.

– Även om det på anstalt redan finns många program så fyller Bättre framtid en annan funktion. Kriminalvårdens program får du gå utifrån vilket brott du begått, studiecirkeln handlar om att förbereda sig för livet efter anstalten och ta tag i sina problem med att leva i samhället. Att cirkeln leds av frivilliga är också uppskattat, berättar Thomas Karlsson, utbildare i Bättre framtid.

Efterfrågan på nya cirklar

Utvärderingarna som görs i slutet av cirklarna visar att dessa är mycket uppskattat av de intagna och det finns en efterfrågan efter att starta upp nya studiecirklar.

– Jag har varit med som resursperson och det är härligt att se hur individer växer under resans lopp. När studiecirkeln är klar får alla deltagare ett diplom och för en del är det stort. Det kan vara första gången de får bevis för att de fullföljt något som är bra, avslutar Thomas.

Fakta

Bättre framtid togs fram under projektet Bättre frigivning 2002-2006 som en förlängning av Visionsrummet. Styrgruppen för Visionsrummet har idag ansvar för studiecirkelns fortlevnad. NBV ansvarar för tryck av studiematerialet.

Välkommen att höra av dig till Thomas Karlsson, studieansvarig. om du vill veta mer.