Kristianstads frivilliga samhällsarbetare

Föreningen är medlem i RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, vilket ger dig en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs samt till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. Läs mer på RFS hemsida här.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per mail fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.