Kristianstads frivilliga samhällsarbetare

Föreningen är medlem i RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, vilket ger dig en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs samt till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. Läs mer på RFS hemsida här.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Kallelse till ÅRSMÖTE

Du kallas härmed till årsmöte den 24 mars 2021 kl. 18.00. Årsmötet sker digitalt, genom Teams, med anledning av rådande omständighet. Du anmäler dig genom att mejla till christer.arvidsson57@telia.com

Anmälan skall göras senast 19 mars 2021.

Välkomna

Styrelsen

 

MEDLEMSAVGIFT

Det är tid att betala medlemsavgiften. 305: — om du är med i försäkringen. Om du inte vill ha försäkringen betalar 150: –. Försäkringsavgiften är höjd till 155: — per kalenderår.

Bg 5493-9855 (på meddelande skriver du ditt namn)

Har du redan betalt frånse från detta.

Är något oklart kontakta Ulla Sylvan på telefon 0733-698901

 

MEJLADRESSER 

Portot är en dyr kostnad och därför kommer vi att i fortsättningsvis meddela om träffar genom att informera per mejl. Ni som inte har mejl skickar vi hem samma information till.

Din mejladress skickar du till mazze.daludd@gmail.com

 

Kristianstad Frivilliga Samhällsarbetare

Styrelsen