Nyköping/Oxelösunds frivilliga samhällsarbetare

Bildad maj 1996

Föreningen har idag cirka 100 medlemmar.

Som medlemmar antas personer med lagreglerade frivilliguppdrag som lekmannaövervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, särskild förordnad vårdnadshavare, god man och förvaltare samt besökare på häkten och anstalter.

Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen, att vara kontaktorgan i gemensamma frågor samt att anordna sammankomster med föredrag, diskussioner med mera och att informera om lagar och förordningar som berör medlemmarnas verksamhet.

Föreningen har regelbundet samråd om godmansfrågor med Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd.

Försäkring och nyhetsbrev

Föreningen är medlem i RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, vilket ger dig en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs samt till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring för 205 kr per år.

Från den 2 maj 2022 gäller att du som redan har tecknat försäkringen nu har efterskydd i din försäkring. Efterskydd innebär att du har en retroaktiv försäkring för 3 år efter att du har haft sista uppdraget och har avslutat försäkringen.Mer information hittar du på RFS.se

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Välkommen till oss!

Nyköping Oxelösunds frivilliga samhällsarbetare

Kontakt
Ordförande Pasi Syrjänen

072-040 71 45

epost: ordf.nofs@gmail.com